OBAVIJEST - Prijava za pregled oštećenja nakon potresa i prijava u evidenciji Ministarstva

Slika /slike naslovnica/glavni blokovi slika/1. pravo na pristup.jpg
Zagreb i okolicu pogodio je jak potres i uzrokovao brojna oštećenja zgrada te je u odnosu na oštećenja potrebno slijediti isključivo upute Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Obavještavamo korisnike stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske da je Gradski ured za upravljanje u hitnim situacijama omogućio online aplikaciju putem koje korisnici mogu prijaviti zgradu za pregled oštećenja nakon potresa. Po popunjavanju upitnika, zgrada ulazi u bazu podataka za pregled oštećenja od potresa, a njezino stanje utvrđuju statičari u organizaciji Stožera za civilnu zaštitu, koji su ujedno i jedini nadležni za preglede te rade po obrascu kreiranom za procjenu oštećenja.

Pozivamo zakupnike i najmoprimce, odnosno korisnike poslovnih prostora i stanova koji još nisu prijavili zgradu za pregled oštećenja, da prijavu podnesu elektroničkim putem ili da oštećenja prijave u dogovoru s predstavnikom stanara zgrade u kojoj se nalazi poslovni prostor ili stan. Na ovaj način i građani svojim prijavama mogu ubrzati postupke za procjene.

Osim putem online aplikacije, oštećenja je moguće prijaviti i putem e-maila: uhs@zagreb.hr, odnosno na sljedeće brojeve telefona Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama: 0800 8805, +385 1 6585 170, +385 1 6585 157, +385 1 6585 158, +385 1 6585 159 i +385 99 6878 851.

Molimo Vas da nakon što ispunite prijavu putem online aplikacije Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama, naknadno popunite upitnik Ministarstva državne imovine koji se nalazi na aplikaciji MDI, kako bismo evidentirali oštećene stanove i poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske.
 
Ministarstvo državne imovine


Pisane vijesti