Aktivnosti na projektu ISUDIO - specijalizirano stručne radionice

Slika /slike/shutterstock_121319713.jpg

U vidu specijalizirano stručnih radionica započelo je daljnje predstavljanje aplikacijskog sustava prve faze projekta ISUDIO


Nastavno na u lipnju 2016. godine održano javno predstavljanje srednjoročnog projekta izgradnje i implementacije Informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO) (https://imovina.gov.hr/odrzano-prvo-predstavljanje-srednjorocne-podatkovne-i-programske-nadogradnje-registra-drzavne-imovine-1650/1650), u studenom 2016.godine pokrenute su daljnje međuresorne aktivnosti. Podsjećamo, projekt ISUDIO predstavlja projekt višefazne podatkovne i programske nadogradnje postojećeg Registra državne imovine, i u funkciji je redefiniranja pojma i opsega evidencije državne imovine, što je ujedno i jedna od prioritetnih mjera u sklopu ciklusa koordinacije gospodarske i fiskalne politike unutar EU. Prva faza projekta obuhvaća pojavne oblike nekretnina.
 
Daljnje aktivnosti na projektu podrazumijevaju i održavanje stručnih edukacija u vidu radionica za obveznike dostave podataka u Registar državne imovine u za to tehnički opremljenim učionicama u Ministarstvu uprave. Riječ je o specijaliziranim radionicama u pripremi i izlaganju djelatnika Odjela registra državne imovine i objave s ciljem da se obveznicima dostave podataka u Registar državne imovine i dionicima procesa upravljanja na praktičnim primjerima pojasni prošireni podatkovni model o pojavnim oblicima nekretnina te time olakša budući rad s novim aplikacijskim rješenjem dovršene prve faze projekta. Obzirom na uvažavanje specifičnosti tijela državne uprave i drugih subjekata koji su u skladu sa pozitivnim provedbenim propisima obveznici dostave podataka, jednodnevne stručne edukacije odvijati će se u manjim grupama polaznika kroz više ciklusa.
 
Prvi višetjedni ciklus radionica održan  je u studenom 2016. godine. Drugi ciklus, planiran u prvom kvartalu 2017. godine,započeo je u ožujku 2017. godine. Održavanje stručnih radionica pretpostavljano je i kao aktivnost u Planu upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu (poglavlje 14 Plana – Godišnji plan vođenja Registra državne imovine) kao i u prijedlogu Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu (poglavlje 14 Plana – Godišnji plan vođenja Registra državne imovine). Obzirom na veliki broj obveznika dostave podataka u Registar državne imovine, radionice će se nastaviti odvijati u nekoliko ciklusa tijekom 2017. godine.