Nekretnine

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske osnovano je na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske  (NN 94/13).

U Povjerenstvu za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske sudjeluju

  • potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske kojeg odredi Vlada Republike Hrvatske;
  • ministar pravosuđa;
  • ministar financija;
  • ministar graditeljstva i prostornoga uređenja;
  • ministar poljoprivrede;
  • ministar turizma;
  • ministar obrane.

Ovlasti:

  • donosi odluke o raspolaganju jednom ili više nekretnina koje čine cjelinu, tržišne vrijednosti veće od milijun, a najviše sto milijuna kuna kuna;
  • predlaže Vladi RH darovanje nekretnina fizičkim ili pravnim osobama ako je posrijedi interes Republike Hrvatske, odnosno doprinos gospodarskom napretku, socijalnom blagostanju građana i ravnomjernom razvoju svih krajeva Republike Hrvatske.