Nekretnine

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske osnovano je temeljem Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/2013).

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske sastoji se od:

  • potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske kojeg odredi Vlada Republike Hrvatske
  • ministra pravosuđa
  • ministra financija
  • ministra graditeljstva i prostornoga uređenja
  • ministra poljoprivrede
  • ministra turizma
  • ministra obrane.

Ovlasti:

  • donosi odluke o raspolaganju nekretninom ili skupom nekretnina koje čine cjelinu čija je tržišna vrijednost veća od 1.000.000,00 do uključujući 100.000.000,00 kuna
  • predlaže Vladi Republike Hrvatske darovanje nekretnine drugim fizičkim ili pravnim osobama nakon što je utvrdilo da je to u interesu Republike Hrvatske, a osobito ako se predmetnim darovanjem potiče gospodarski napredak, socijalno blagostanje građana i briga za gospodarski razvitak svih krajeva Republike Hrvatske.