Pravne osobe

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima osnovano je na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13) i Zakona o izmjeni Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 18/16).

Članovi Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima su sljedeći:

 • potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske nadležan za upravljanje državnom imovinom, predsjednik Povjerenstva;
 • potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, kojeg odredi Vlada Republike Hrvatske, zamjenik predsjednika Povjerenstva;
 • ministar financija;
 • ministar gospodarstva;
 • ministar pomorstva, prometa i infrastrukture;
 • ministar poljoprivrede;
 • ministar poduzetništva i obrta;
 • ministar rada i mirovinskog sustava.

Ovlasti:

 • predlaže Vladi RH kandidate za članove i predsjednike uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku;
 • razmatra planove i izvještaje o poslovanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku;
 • predlaže Vladi RH kodeks upravljanja trgovačkim društvima i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku;
 • predlaže Vladi RH članove nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku;
 • razmatra planove restrukturiranja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.