Pravne osobe

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima osnovano je temeljem Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/2013) i Zakona o izmjeni Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 18/2016).

Sukladno navedenom Zakonu i izmjenama Zakona, Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima sastoji se od:

 • potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske nadležnog za upravljanje državnom imovinom, predsjednik Povjerenstva
 • potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske kojeg odredi Vlada Republike Hrvatske, zamjenik predsjednika Povjerenstva
 • ministra financija
 • ministra gospodarstva
 • ministra pomorstva, prometa i infrastrukture
 • ministra poljoprivrede
 • ministra poduzetništva i obrta
 • ministra rada i mirovinskog sustava.

Ovlasti:

 • predlaže Vladi Republike Hrvatske kandidate za članove i predsjednike uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
 • razmatra planove i izvještaje o poslovanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
 • predlaže Vladi Republike Hrvatske kodeks upravljanja trgovačkim društvima i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
 • predlagaže Vladi Republike Hrvatske članove nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
 • razmatra planove restrukturiranja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.