Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama RH

1. sjednica 3. listopada 2013.
 1. Odluka o Poslovniku o radu Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH;
 2. Odluka o preuzimanju kriterija jedinica lokalne samouprave za utvrđivanje početnih cijena zakupnine za poslovne prostore;
 3. Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu RH na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekta od interesa za opće dobro;
 4. Odluka o davanju suglasnosti Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa Europske unije za zakup poslovnog prostora u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 284;
 5. Odluka o osnivanju prava služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu RH u svrhu eksploatacije mineralne sirovine na eksploatacijskom polju «GALOVO I»;
 6. Odluka o prodaji nekretnine u k.o. Novigrad putem javnog natječaja;
 7. Odluka o prodaji nekretnine u k.o. Budrovci putem javnog natječaja;
 8. Grad Križevci-  Odluka o davanju suglasnosti za zaključenje aneksa Ugovora o osnovanju prava građenja od 9.11.2006.g. na nekretninama u vl. RH, koje u naravi predstavljaju bivšu vojarnu Ban Stjepan Lacković;
 9. Hrvatske šume  d.o.o.-  Odluka o osnivanju prava služnosti na šumskom zemljištu u vl. RH u svrhu eksploatacije mineralne sirovine na eksploatacijskom polju "BATNOGA";
 10. Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji -  Odluka za zakup poslovnog prostora u Zagrebu, Strossmayerov trg 4;
 11. Odluka o nekorištenju pravom prvokupa u k.o. Grad Zagreb, A.Hebranga 23;
 12. Odluka o raskidu ugovora o zakupu sa BUP d.o.o. Buzet.
  2. sjednica 7. studenog 2013.
 1. Verifikacija Zapisnika 1. sjednice Povjerenstva
 2. Informacija o sklapanju sporazuma između Croatia osiguranja d.d. i Republike Hrvatske za korištenje poslovnih prostora u poslovnom tornju Zagrepčanka
 3. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom INA d.d. Zagreb u svrhu eksploatacije ugljikovodika na EP "Mosti"
 4. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom INA d.d. Zagreb u svrhu eksploatacije ugljikovodika na EP "Molve"
 5. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom INA d.d. Zagreb u svrhu eksploatacije ugljikovodika na EP "Stružec"
 6. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom INA d.d. Zagreb u svrhu eksploatacije ugljikovodika na EP "Bizovac"
 7. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom INA d.d. Zagreb u svrhu eksploatacije ugljikovodika na EP "Lipovljani"
 8. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom INA d.d. Zagreb u svrhu eksploatacije ugljikovodika na EP "Kozarica"
 9. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Hrvatske šume d.o.o. Zagreb u svrhu eksploatacije mineralne sirovine na EP "Dragojević"
 10. Informacija o tijelima državne uprave koji koriste poslovne prostore u zakupu te o zaprimljenim zahtjevima tijela državne uprave za poslovnim prostorima
  3.sjednica 27.prosinca 2013.
 1. Verifikacija Zapisnika 2. sjednice Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 7. studenog 2013. godine
 2. Odluka o prodaji nekretnine u k.o. Grad Zagreb javnim prikupljanjem ponuda
 3. Odluka o prodaji nekretnine u k.o. Podravska Slatina javnim prikupljanjem ponuda
 4. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Dubac d.o.o. Dubrovnik u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Visočani"
 5. Odluka o osnivanju prava služnosti s obrtom Kamenolom Bojnak, vl. Diego Toić u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Bojnak"
 6. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Arkada d.o.o. Duga Resa u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Zvečaj"
 7. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Tofinus d.o.o. Split u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Dolačka ljut"
 8. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Lika kamen d.o.o. Gospić u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Tapanjska glava"
 9. Odluka o osnivanju prava služnosti i Odluka o produljenju osnovanog prava služnosti s obrtom KOP-Todorić, vl. Slavko Todorić u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Sveti Ante"
 10. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom IGMA d.o.o. Koprivnica u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Prosenica I"
 11. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom INA - industrija nafte d.d. u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Števkovica"
 12. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom INA - industrija nafte d.d. u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Kutnjak - Đelekovec"
 13. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom IGM Turopolje d.o.o. Sisak u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Vukovina"
 14. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Opeka d.o.o. Osijek u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Tomašanci"
 15. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Split
 16. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb, Marulićev trg 1
 17. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb, Vinkovićeva 8
 18. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Podravska Slatina
 19. Odluka o dodjeli na privremeno korištenje Gradu Otočcu neperspektivne vojne nekretnine skladišta Stari Krug
 20. Odluka o darovanju suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Zelina Gradu Sveti Ivan Zelina
 21. Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode za zakup poslovnog prostora u Zagrebu, Radnička 80
 22. Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za zaključenje Dodatka ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zagrebu, Donje Svetice 38
 23. Odluka o davanju suglasnosti Agenciji za reviziju sustava provedbe programa Europske unije za zakup poslovnog prostora u Zagrebu, A. von Humboldta 4
 24. Informacija o sklapanju sporazuma između Croatia osiguranja d.d. i Republike Hrvatske za korištenje poslovnih prostora u poslovnom tornju Zagrepčanka, Savska 41, Zagreb
 25. Zaključak o darovanju vojarne Borongaj Sveučilištu u Zagrebu
 26. Odluka o zamjeni nekretnina između Republike Hrvatske i Grada Zagreba u svrhu izgradnje groblja za kućne ljubimce u Dumovcu
 27. Odluka o objavi javnog poziva za iskazivanje interesa za osnivanje prava građenja i prava služnosti (prava plodouživanja) nekretnina na lokaciji Kupari I
  4. sjednica 9. siječnja 2014.

1. Odluka o davanju na raspolaganje viška iskopa trgovačkom društvu Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb

  5. sjednica 13. veljače 2014.
 1. Verifikacija Zapisnika 3. sjednice Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 27. prosinca 2013. godine
 2. Potvrđivanje Odluke o davanju na raspolaganje viška iskopa trgovačkom društvu Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb donesene 10. siječnja 2014. godine na 1. sjednici održanoj korištenjem elektronskih sredstvima komunikacije
 3. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Velika Gorica
 4. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb, Trg kralja Tomislava 4
 5. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb, Svačićev trg 13
 6. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb, Palmotićeva 47
 7. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Trogir
 8. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Split, Ćirila i Metoda 38
 9. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Split, Ban Mladenova 3
 10. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Fažana
 11. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom INA - industrija nafte d.d. u svrhu eksploatacije ugljikovodika na EP "Beničanci"
 12. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom INA - industrija nafte d.d. u svrhu eksploatacije ugljikovodika na EP "Privlaka" Odluka_2
 13. Odluka o osnivanju prava s društvom Kamen d.d. Pazin u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Selina IV"
 14. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Eko-energija d.o.o. u svrhu izgradnje vjetroelektrane Zelengrad Obrovac
 15. Odluka o sklapanju nagodbe između Republike Hrvatske i Hoteli Baška d.d.
 16. Odluka o pokretanju postupka za realizaciju turističkog projekta "Češka vila" u gradu Visu na otoku Visu
 17. Odluka o davanju suglasnosti Agenciji za strukovno obrazovanje za zakup poslovnog prostora u Zagrebu, Radnička cesta 37b i 39
 18. Odluka o davanju suglasnosti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja za zakup poslovnog prostora u Zagrebu, Savska cesta 41
  6.sjednica 27.veljače 2014. godine
 1. Odluka o davanju suglasnosti na upis založnog prava na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske radi osiguranja povrata kreditnog zaduženja Club Adriatic d.o.o.
  7. sjednica 27.ožujka 2014. godine
 1. Verifikacija Zapisnika 5. sjednice Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 13. veljače 2014. godine
 2. Potvrđivanje Odluke o davanju suglasnosti na upis založnog prava na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske radi osiguranja povrata kreditnog zaduženja Club Adriatic d.o.o. Zagreb donesene 4. ožujka 2014. godine na 6. sjednici održanoj korištenjem elektronskih sredstvima komunikacije
 3. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Rovinj
 4. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb
 5. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Kaštel Novi
 6. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Korenica
 7. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine u k.o. Novigrad
 8. Odluka o prodaji nekretnine u k.o. Grad Zagreb javnim prikupljanjem ponuda
 9. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Holcim mineralni agregati d.o.o. Lepoglava u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Očura II"
 10. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Holcim mineralni agregati d.o.o. Nedešćina u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Plovanija"
 11. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Disk Mont d.o.o. Dugopolje u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Vid"
 12. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Senior d.o.o. Zagreb u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Vrsine"
 13. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Vedro-Kamen d.o.o. Kaštel Kambelovac u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Vedro"
 14. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Lautumiae d.o.o. Split u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Bag"
 15. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom INA - industrija nafte d.d. u svrhu eksploatacije ugljikovodika na EP "Žutica" 15.b.
  8. sjednica 5. lipnja 2014. godine
 1. Verifikacija Zapisnika 7. sjednice Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 27. ožujka 2014. godine
 2. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Split, Jadranska 12
 3. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Split, Poljana kneza Trpimira 5
 4. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Split, vinograd u k.o. Split
 5. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Split, Kneza Mislava 4
 6. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Split, Bregovita 12
 7. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Lovran
 8. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb, Preradovićeva 7
 9. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb, Strossmayerov trg 1
 10. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb, Masarykova 3
 11. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb, Vlaška 95
 12. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb, Medulićeva 38
 13. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb, Ilica 5
 14. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb, Varšavska 2
 15. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb, Laginjina 7
 16. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Velika Gorica
 17. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Tkon
 18. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Trogir
 19. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Kaštel Štafilić
 20. Odluka o darovanju nekretnina Sveučilištu u Rijeci
 21. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine u k.o. Podravska Slatina
 22. Odluka o sklapanju nagodbe s Croatia osiguranje d.d.
 23. Informacija o zahtjevu Shopping City Zagreb d.o.o. za zamjenu nekretnina s Republikom Hrvatskom u k.o. Podgorje Bistransko. Informacija o predstavci građana vezano za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u zoni Shopping City Zagreb
 24. Odluka o darovanju nekretnine u k.o. Podgorje Bistransko Gradu Zaprešiću
 25. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Končar - Obnovljivi izvori d.o.o Zagreb u svrhu rekonstrukcije - proširenja vjetroelektrane Pometeno brdo i Odluka o utvrđivanju naknade za osnovanu naknadu
 26. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Dalekovod Professio d.o.o. radi izgradnje vjetroelektrane Voštane i Odluka o utvrđivanju naknade za osnovanu služnost
 27. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Busišta dva d.o.o. Zadar u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Busišta 2"
 28. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Brod d.o.o. Podcrkavlje u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Mlada Vodica"
 29. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Holcim mineralni agregati d.o.o. Lepoglava u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Očura II"
 30. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Holcim mineralni agregati d.o.o. Nedešćina u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Plovanija" 
 31. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Vedro-Kamen d.o.o. Kaštel Kambelovac u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na EP "Vedro"
 32. Informacija o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Općini Velika Kopanica u svrhu izgradnje Poslovne zone "Slavonija Centar"
 33. Informacija o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Općini Sibinj u svrhu izgradnje Zone malog gospodarstva Sibinj
 34. Razno
  9. sjednica 8. srpnja 2014. godine

1. Odluka o davanju suglasnosti Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo za zaključenje Ugovora o zakupu nekretnine 

  10. sjednica 9. srpnja 2014. godine 

1. Odluka o prodaji nekretnine u k.o. Grad Zagreb Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo

  11. sjednica 9. rujna 2014.

1. Verifikacija Zapisnika 8. sjednice Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 5. lipnja 2014. Godine

2. Potvrđivanje Odluke o davanju suglasnosti Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo za zaključenje Ugovora o zakupu nekretnine u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 284 donesene 9. srpnja 2014. godine na 9. sjednici održanoj korištenjem elektronskih sredstava komunikacije

3. Potvrđivanje Odluke o prodaji nekretnine u k.o. Grad Zagreb Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo donesene 10. srpnja 2014. godine na 10. sjednici održanoj korištenjem elektronskih sredstava komunikacije

4. Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo za zaključenje Ugovora o zakupu nekretnine u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 284

5. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom RP Global Danilo d.o.o. Zagreb radi izgradnje vjetroelektrane Velika Glava, Bubrig i Vrni Vrh

6. Odluka o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Novigradu radi proširenja radne zone Vidal

7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o Pozivu za iskazivanje interesa dostavom pisma namjere s idejnim rješenjem za realizaciju projekta unutar ugostiteljsko turističke zone "Češka vila" na Visu i ponovna objava Poziva za iskazivanje interesa

8. Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Grad Zagreb Gradu Zagrebu

9. Odluka o stavljanju van snage Odluke Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske o prodaji nekretnine u k.o. Grad Zagreb od 31. ožujka 2010. godine

10. Informacija o najmu stanova - pilot projekt

11. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb ( Medulićeva 18 )

12. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Trogir

13. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Križevci

14. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Split

15. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb

16. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb (Svačićev trg 13)

17. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb (Jurjevska 31a)

18. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Rovinj

19. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Rovinj (Arsenale 1)

20. Odluka o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Općini Goričan

21. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom C.E.M.P. d.o.o.  Zagreb radi izgradnje vjetroparka Krš - Pađene

22. Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Hercegovac javim prikupljanjem ponuda

23. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Sinj

24. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Fažana

25. Informacija o zahtjevu Razvoj Golf Dubrovnik d.o.o.

26. Zaključak o provedenom postupku prikupljanja iskaza interesa za osnivanje prava građenja i prava služnosti na nekretninama na lokaciji Kupari I i Općini Župa Dubrovačka

27. Odluka o darovanju nekretnine u k.o. Vojnić Općini Vojnić

28. Informacija o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na nekretnini u k.o. Podgorje Bistransko sa Shopping City Zagreb d.o.o.

29. Odluka o izmjeni Odluke o sklapanju nagodbe s Croatia osiguranje d.d.

30. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Fažana

31. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Lukoran

32. Razno

Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb (Jabukovac 35)

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi za zasnivanje zakupa nekretnine u Rijeci, Riva 16

    12. sjednica 23. listopada 2014.

1.   Verifikacija Zapisnika 11. sjednice Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 9. rujna 2014. godine

2.    Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u k.o. Grad Zagreb

3.    Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Pašac javnim prikupljanjem ponuda

4.  Informacija o tijeku ponovljenog postupka o zamjeni nekretnina u k.o. Podgorje Bistransko po zahtjevu Shopping City Zagreb d.o.o.

5.  Odluka o osnivanju prava služnosti na šumskom zemljištu s društvom INA d.d. radi eksploatacije mineralnih sirovina na EP Šandrovac

6.  Odluka o osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu s društvom INA d.d. radi eksploatacije mineralnih sirovina na EP Šandrovac

7.    Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Vjetroelektrana Katuni d.o.o Dubrovnik radi izgradnje vjetroelektrane Katuni u k.o. Katuni i k.o. Žeževivca

8.    Odluka o osnivanju prava građenja s Gradom Umagom na nekretninama u k.o. Materada

9.   Odluka o osnivanju prava služnosti na šumskom zemljištu u vl. RH Đeletovci 2- zapad

10.  Odluka o izmjeni Odluke Povjerenstva Vlade za upravljanje imovinom Republike Hrvatske o prijenosu nekretnine Gradu Zadru od 6. ožujka 2001. godine

11.  Odluka o raskidu Ugovora o osnivanju prava služnosti s društvom Diorit d.o.o. Đulovec od 24. kolovoza 2011. godine

12.  Informacija o sklapanju nagodbe sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj

13.  Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb

14.  Informacija o donošenju Plana upravljanja državnom imovinom za 2015. godinu

15.  Odluka o skidanju statusa stana za službene potrebe u Zagrebu, Nova cesta 7

16.  Razno

  13. sjednica 13.studeni 2014.

1.      Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu pravosuđa za zasnivanje zakupa poslovnog prostora

14. sjednica 5. prosinac 2014.

1.      Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Split

  15. sjednica 22. prosinac 2014.

1.Verifikacija Zapisnika 12. sjednice Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

2. Potvrđivanje odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu pravosuđa za zasnivanje zakupa, donesene 14. studenog 2014., na 13. sjednici Povjerenstva

3.Potvrđivanje Odluke o prodaji nekretnina u k.o. Split donesene 9. prosinca 2014. godine na 14. sjednici Povjerenstva

4.Odluka o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Kutini

5.Odluka o produženju roka Općini Zdenci za privođenje namjeni darovanih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

6.Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Dubrovnik

7.Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Fažana

8.Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Varaždin

9.Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb

10.Odluka o osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu s društvom INA d.d. radi eksploatacije mineralnih sirovina na EP Žutica

11.Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Vjetroelektrana Orjak d.o.o. radi izgradnje Vjetroelektrane Kom-Orjak-Greda

12.Odluka o prodaji nekretnine u k.o. Grad Zagreb javnim prikupljanjem ponuda

13.Odluka o produljenju osnovanog prava služnosti i Odluka o osnivanju prava služnosti s vlasnikom obrta Ican Transport radi eksploatacije mineralnih sirovina na EP Zaglava

14.Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb

15.Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb

16.Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Split

17.Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Plitvička jezera

18.Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Split 

19.Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Dubrovnik

20.Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Rovinj

21.Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Ceste Karlovac d.d. u svrhu eksploatacije mineralne sirovine na EP Loskunja-Vojnić

22.Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Split

23.Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Hvar

24.Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb 

25. Odluka o osnivanju prava građenja u k.o. Biograd na moru i k.o Pakoštane

26. Razno: Odluka o ne korištenju prava prvokupa u k.o. Dubrovnik

Odluka o osnivanju prava služnosti na šumi ili šumskom zemljištu u vl. RH u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina

Odluka o darovanju nekretnine u vlasništvu RH Gradu Prelogu u svrhu izgradnje gospodarske zone

Odluka o darovanju nekretnine u vlasništvu RH Općini Nedelišće u svrhu osnivanja gospodarske zone

  16. sjednica 15. siječnja 2015.

1. Odluka o produženju roka za dostavu pisma namjere po objavljenom  pozivu za iskaz interesa realizacije projekta „Češka vila“

  17. sjednica 11. veljače 2015.

1. Verifikacija Zapisnika 15. sjednice Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 22. prosinca 2014. godine

 2. Potvrđivanje Odluke o produženju roka za dostavu pisma namjere po objavljenom pozivu za iskaz interesa realizacije projekta u obuhvatu ugostiteljsko turističke zone "Češka vila" donesene 15. siječnja 2015. godine na 16. sjednici održanoj korištenjem elektronskih sredstvima komunikacije

 3. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb

 4. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Hvar

 5. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Split (Marmontova)

 6. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Veprinac

 7. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Aiolos projekt d.o.o. u svrhu izgradnje vjetroelektane Ogorje

 8. Odluka o produljenju osnovanog prava služnosti na šumskom zemljištu s društvom Knauf d.o.o. Knin radi eksploatacije mineralnih sirovina na EP Kosovo

 9. Odluka o osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu s društvom INA d.d. radi eksploatacije mineralnih sirovina na EP Števkovica

 10. Odluka o davanju suglasnosti Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu za sklapanje sudske nagodbe s Croatia osiguranje d.d.

 11. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Kamenolom Kolevrat d.o.o. Viškovo radi eksploatacije mineralnih sirovina na EP Kolevrat

 12. Odluka o darovanju nekretnine u k.o. Vrpolje Gradu Šibeniku

 13. Odluka o darovanju nekretnine u k.o. Donji Lapac Općini Donji Lapac

 14. Odluka o osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu s društvom Izgradnja d.d. Šibenik radi eksploatacije mineralnih sirovina na EP Vukovac

 15. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju prava služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralne sirovine na EP Busišta 2

 16. Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Sesvete Novo javnim prikupljanjem ponuda

 17. Odluka o skidanju statusa stana za službene potrebe stanu u Zagrebu, Petrinjska 31

 18. Odluka o prodaji mineralne nastale prilikom izgradnje infrastrukture unutar Poslovne zone Mišnjak i uređenja platoa Poslovne zone Mišnjak, otok Rab

 19. Odluka o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu nekretnine u Zagrebu, Bosanska ulica 44

 20. Razno

  18. sjednica 2. ožujka 2015.

1. Odluka o prijenosu prava potraživanja prema Vodoprivreda Imotski d.d. u stečaju

  19. sjednica 18. ožujka 2015.

1.Verifikacija Zapisnika 17. sjednice Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 11. veljače 2015. godine

2.Potvrđivanje Odluke o prijenosu prava potraživanja prema Vodoprivreda Imotski d.d. u stečaju Ministarstvu unutarnjih poslova i o dodjeli na korištenje dijela nekretnine u Imotskom Ministarstvu unutarnjih poslova donesene 2. ožujka 2015. godine na 17. sjednici održanoj korištenjem elektronskih sredstvima komunikacije

3. Odluka o davanju suglasnosti Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci za sklapanje nagodbe s Goranom Bonifačićem

4. Odluka o darovanju nekretnine u k.o. Antunovac Općini Antunovac

5. Odluka o dodjeli na korištene nekretnina u k.o. Brašina Ministarstvu unutarnjih poslova

6. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine u k.o. Pašac

7. Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Zmajevac I javnim prikupljanjem ponuda

8. Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Poličnik javnim prikupljanjem ponuda

9. Odluka o prodaji nekretnine u k.o. Pakoštane javnim prikupljanjem ponuda

10. Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Grožnjan javnim prikupljanjem ponuda

11. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom INA d.d. radi eksploatacije ugljikovodika na EP Jagnjedovac

12. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Kamen Pazin d.d. radi eksploatacije mineralnih sirovina na EP Marčana

13. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom INA d.d. radi eksploatacije ugljikovodika na EP Obod

14. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Sarađen d.o.o. Stankovci radi eksploatacije mineralnih sirovina na EP Veprštak

15. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Grad Zagreb

16. Odluka o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Split

17. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Hrvatske šume d.d. radi eksploatacije mineralnih sirovina na EP Perčin

18. Odluka o osnivanju prava služnosti s društvom Hrvatske šume d.d. radi eksploatacije mineralnih sirovina na EP Starča

19. Razno

  20. sjednica 8. travnja

1. Zaključak o izmjenama i dopuni Odluke o razvojnom projektu Kupari

2. Zaključak o izmjeni i dopuni Odluke o pokretanju projekta Kupari