Etički kodeks državnih službenika

Člankom 25. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11 i 34/12) propisano je da se državni službenik mora ponašati tako da ne umanji svoj ugled i ugled državne službe, te ne dovede u pitanje svoju nepristranost u postupanju. Pravila ponašanja državnih službenika uređuje etičkim kodeksom Vlada Republike Hrvatske.

Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11 i 13/12) sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika te propisuje mogućnost podnošenja pritužbe na neetično i moguće koruptivno postupanje državnih službenika i postupak povodom podnesene pritužbe.

Građani i državni službenici mogu podnijeti pritužbu na neetičko i moguće koruptivno postupanje službenika:
  • čelniku državnog tijela u kojem službenik radi osobno, putem pošte ili elektroničke pošte,
  • povjereniku za etiku osobno, putem pošte ili elektroničke pošte,
  • putem besplatnog  telefona  0800 0304 svakog radnog dana.

Povjerenica za etiku u Ministrarstvu državne imovine: Petra Prpić

Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju: ombudsman@ombudsman.hr www.ombudsman.hr.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih putovanja.