EU projekti

Slika /dokumenti/Razno/projekti-eu.jpg

Projekt tehničke pomoći Ministarstvu državne imovine
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“


Naziv projekta: Projekt tehničke pomoći Ministarstvu državne imovine
 
Korisnik projekta: Ministarstvo državne imovine
 
Financiranje: Financiranje dijelom od 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno Obavijesti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Dio od 15% financira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
Cilj projekta: Osigurati visoku razinu učinkovite provedbe Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ jačanjem administrativnih kapaciteta Ministarstva državne imovine kao horizontalnog tijela koje obavlja stručne poslove. Ministarstvo državne imovine će kroz prioritetno rješavanje predmeta i projekata koji se financiraju iz EU fondova pripomoći učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih projekata.
 
Opis aktivnosti: Rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske vezanih za ostvarenje projekata koji se sufinanciraju sredstvima EU.
 
Vrijednost projekta:  8.220.695,27 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 6.987.695,27 kuna
 
Razdoblje provedbe projekta: 2018.-2022.
 
Kontakt za dodatne informacije: info@midim.hr
 
Za više informacija o fondovima Europske unije posjetite http://www.strukturnifondovi.hr