EU-projekti

Projekt tehničke pomoći Ministarstvu državne imovine
Projekt tehničke pomoći Ministarstvu državne imovine.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“.
Projekt unaprjeđenja korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu
Program potpore strukturnim reformama. 
Projekt financira Služba za potporu strukturnim reformama Europske komisije. 
Kvalitetnije korporativno upravljanje u poduzećima u vlasništvu države usklađivanjem zakonske regulative sa Smjernicama OECD-a.
Projekt aktiviranja neoperativne imovine u društvima u većinskom državnom vlasništvu
Program potpore strukturnim reformama.
Projekt financira Služba za potporu strukturnim reformama Europske komisije.
Projekt jedinstvenog okvira izvještavanja i praćenja poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu
Program potpore strukturnim reformama.
Projekt financira Služba za potporu strukturnim reformama Europske komisije.
Projekt jačanje kompetencija nadzornih i revizijskih odbora u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu
Program potpore strukturnim reformama.
Projekt financira Služba za potporu strukturnim reformama Europske komisije.
Projekt restrukturiranja trgovačkih društava u državnom vlasništvu
Program potpore strukturnim reformama. Restrukturiranje i povećanje financijske i operativne učinkovitosti trgovačkih društava u državnom vlasništvu.
Projekt financira Služba za potporu strukturnim reformama (SRSS) Europske komisije.