EU-projekti

Projekt tehničke pomoći Ministarstvu državne imovine
Projekt tehničke pomoći Ministarstvu državne imovine.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“.
Projekt restrukturiranja trgovačkih društava u državnom vlasništvu
Program potpore strukturnim reformama. Restrukturiranje i povećanje financijske i operativne učinkovitosti trgovačkih društava u državnom vlasništvu.
Projekt financira Služba za potporu strukturnim reformama (SRSS) Europske komisije.