Istaknuto

Otvorenost i transparentnost u korporativnom upravljanju
Radionica namijenjena članovima nadzornih odbora pravnih osoba od posebnog interesa za RH.
„Jačanje kompetencija članica/ova nadzornih odbora pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku“ naziv je radionice održane u Ministarstvu državne imovine 29. travnja 2019. godine.
Projekt aktiviranja neoperativne imovine u društvima u većinskom državnom vlasništvu
Program potpore strukturnim reformama.
Projekt financira Služba za potporu strukturnim reformama Europske komisije.
Projekt jedinstvenog okvira izvještavanja i praćenja poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu
Program potpore strukturnim reformama.
Projekt financira Služba za potporu strukturnim reformama Europske komisije.
Projekt jačanje kompetencija nadzornih i revizijskih odbora u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu
Program potpore strukturnim reformama.
Projekt financira Služba za potporu strukturnim reformama Europske komisije.
Projekt restrukturiranja trgovačkih društava u državnom vlasništvu
Program potpore strukturnim reformama. Restrukturiranje i povećanje financijske i operativne učinkovitosti trgovačkih društava u državnom vlasništvu.
Projekt financira Služba za potporu strukturnim reformama Europske komisije.
Zakoni o registru državne imovine i poslovnim prostorima
U Hrvatskom su saboru u ponedjeljak, 3. prosinca 2018. godine prihvaćeni Zakon o Središnjem registru državne imovine i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora. Zakoni su stupili na snagu 22. prosinca 2018. godine.   
Projekt tehničke pomoći Ministarstvu državne imovine
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“
Novi Zakon o upravljanju državnom imovinom
Novi Zakon o upravljanju državnom imovinom prihvaćen je u Saboru 25. svibnja 2018. godine; na snazi je od 14. lipnja 2018. godine.