Strateška trgovačka društva za RH


Odluka o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku


Izvješća:

Donacije/sponzorstva trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.

Nastavno na Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. te iz nje proizašlog Akcijskog plana objavljuje se tablica danih donacija/sponzorstva trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.
 
Donacije/sponzorstva trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa u većinskom vlasništvu RH u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
Nastavno na Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. te iz nje proizašlog Akcijskog plana objavljuje se tablica danih donacija/sponzorstva trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa u većinskom vlasništvu RH za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.