Strateška trgovačka društva za RH


Odluka o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku