4. Uprava za trgovačka društva

  • Državni tajnik Krunoslav Katičić

tel:  01 6448 833
fax: 01 6448 912
administrativna tajnica: Iva Penava

  • Pomoćnik ministra Leon Žulj

tel:  01 6448 809
fax: 01 6448 912

 
  • 4.1. Sektor za trgovačka društva

načelnica Ivana Pavić
e-mail:  korporativno@midim.hr
tel:  01 6458 133
fax: 01 6448 912

  • 4.1.1.  Služba za strateška trgovačka društva i restrukturiranje

voditeljica Koraljka Voloder
tel:  01 6448 884
fax: 01 6448 912

  • 4.1.2.  Služba za nestrateška trgovačka društva

voditelj Miroslav Karamarković
tel:  01 6448 834
fax: 01 6448 912

  • 4.2. Sektor za strategije, planove i izvještavanje

načelnik Branimir Fleković
e-mail:  harmonizacija@midim.hr
tel:  01 6448 872
fax: 01 6458 120

  • 4.2.1.  Služba za strateško planiranje i upravljanje projektima

voditeljica Gorana Roje
tel:  01 6448 827
fax: 01 6458 120

  • 4.2.2.  Služba za koordinaciju sustava upravljanja

voditelj Vedran Blažeka
tel:  01 6346 337
fax: 01 6458 120

  • 4.2.3.  Služba za regulativu i izvještavanje

voditeljica Tamara Mateljić
tel:  01 6448 898
fax: 01 6458 120