Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

Na temelju članka 28. stavaka 6. i 7., članka 32. stavka 3. i članka 33. stavaka 1. i 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18), članaka 10-19. i članka 41. Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine, broj 95/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje
 

Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

  
Red.
br.
Društvo Broj dionica/
udjela
% u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje u HRK Cjenovni korak u HRK Jamčevina
u HRK
Datum i vrijeme održavanja javnog nadmetanja Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine
1 CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Zagreb 175 0,06 81.200 900 8.120,00 19.09.2019. u 09,00 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
2 FINVEST CORP d.d., Čabar 3 0,0005 63 100 6,30 19.09.2019.u 09,20 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
3 Hotel CENTRAL d.d., Zagreb 82 0,17 13.530 200 1.353,00 19.09.2019. u 09,40 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
4 HOTELI ZADAR d.d., Zadar 18 0,01 7.290 100 729,00 19.09.2019. u 10,00 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
5 INFOSISTEM d.d., Zagreb 22 0,04 1.474 100 147,40 19.09.2019. u 10,20 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
6 MARASKA d.d., Zadar 209 0,01 7.106 100 710,60 19.09.2019. u 10,40 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
7 MEĐIMURKA d.d., Čakovec 197 0,39 19.700 200 1.970,00 19.09.2019. u 11,00 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
8 MEĐIMURJE - BIDRA d.d., Čakovec 438 5,18 15.330 200 1.533,00 19.09.2019. u 11,20 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
9 OPREMA-STROJEVI - d.d., Ludbreg (Grad Ludbreg) 81 0,20 18.630 200 1.863,00 19.09.2019. u 11,40 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
10 PARKOVI d.d., Varaždin 9 0,06 14.400 200 1.440,00 19.09.2019. u 12,00 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
11 PREHRANA, d.d., Kamen (Grad Split) 39 0,03 3.900 100 390,00 19.09.2019. u 12,20 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
12 RIBNJAČARSTVO POLJANA d.d., Ribnjaci 162 0,51 40.500 500 4.050,00 19.09.2019. u 12,40 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
13 STRAŽAPLASTIKA d.d., Hum Na Sutli 2 0,00003 280 100 28,00 19.09.2019. u 13,00 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
14 TRIBINA d.o.o., Zagreb 10 14,81 18.900 200 1.890,00 19.09.2019. u 13,20 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
15 ĐAKOVAČKA VINA d.d., Mandićevac (Općina Drenje) 75 0,03 5.025 100 502,50 19.09.2019. u 13,40 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
16 UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik 216 0,07 22.125 300 2.212,50 19.09.2019. u 14,00 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
17 UTENZILIJA d.d., Zagreb 41 0,15 861 100 86,10 19.09.2019. u 14,20 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
18 VELEPROMET VUKOVAR d.d., Vukovar 167 0,04 6.680 100 668,00 19.09.2019. u 14,40 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
19 VIS Konfekcija d.d., Varaždin 12 0,06 14.772 200 1.477,20 19.09.2019. u 15,00 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
20 ŽITOPROIZVOD d.d., Karlovac 14 0,01 420 100 42,00 19.09.2019. u 15,20 ͪ 10.09.2019. do 14,00 ͪ
21 Hotel Dubrovnik d.d., Zagreb 474 0,18 237.000 1.200 23.700,00 30.09.2019. u 09,30 ͪ 19.09.2019. do 14,00 ͪ
22 MERCATOR-H d.o.o., Sesvete 1 0,22 227.671 1.200 22.767,10 30.09.2019. u 10,00 ͪ 19.09.2019. do 14,00 ͪ
23 PROMET GRAĐENJE d.o.o., Požega 1 3,36 287.000 1.500 28.700,00 30.09.2019. u 10,30 ͪ 19.09.2019. do 14,00 ͪ
24 JADRAN HOTELI d.d., Rijeka 389 0,15 105.419 1.000 10.541,90 30.09.2019. u 11,00 ͪ 19.09.2019. do 14,00 ͪ
25 KAMEN d.d., Pazin 235 0,24 104.340 1.000 10.434,00 30.09.2019. u 11,30 ͪ 19.09.2019. do 14,00 ͪ
26 Cresanka d.d., Cres 96 0,33 212.256 1.100 21.225,60 30.09.2019. u 12,00 ͪ 19.09.2019. do 14,00 ͪ
27 GIRK KALUN d.d., Drniš 4.479 2,62 188.118 1.000 18.811,80 30.09.2019. u 12,30 ͪ 19.09.2019. do 14,00 ͪ
28 HOTELI KOLOČEP d.d., Koločep (Grad Dubrovnik) 6.027 1,68 783.510 4.000 78.351,00 30.09.2019. u 13,00 ͪ 19.09.2019. do 14,00 ͪ
29 TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar 926 0,17 1.615.870 5.000 161.587,00 14.10.2019. u 12,00 ͪ 02.10.2019. do 14,00 ͪ
30 LAGUNA NOVIGRAD d.d., Novigrad 6.178 0,70 1.556.856 5.000 155.685,60 14.10.2019. u 13,00 ͪ 02.10.2019. do 14,00 ͪ

Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.

Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.

CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.

Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA/UDJELA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224,e- mail: sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr.

Link na natječaj na stranice CERP-a.