Ivana Pintar, dipl. iur.

Životopis

 • rođena 29. lipnja 1979. u Virovitici


Obrazovanje i osposobljavanje

 • 2009. Pravosudni ispit
 • 2007. Pravni fakultet u Zagrebu - diplomirana pravnica
 • 1998. Opća gimnazija Marka Marulića, Slatina


Radno iskustvo

 • 9/2017. – danas – pomoćnica ministra u Ministarstvu državne imovine
 • 5/2017. – 9/2017. – načelnica Sektora za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvo državne  imovine
 • 8/2015. – 5/2017. – voditeljica Službe za pravne poslove, Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom
 • 11/2013. – 7/2015. – voditeljica Službe za rješavanje imovinsko pravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine, Državni ured za upravljanje državnom imovinom
 • 10/2011. – 11/2013. – načelnica Službe raspolaganja nekretninama i zamjenica direktorice Sektora upravljanja nekretninama, Agencija za upravljanje državnom imovinom
 • 10/2010. – 10/2011. – odvjetnička vježbenica, odvjetnik Gordan Pintar
 • 9/2007. – 11/2010. – odvjetnička vježbenica, odvjetnik Zdenko Gecaj


Jezici

 • engleski


Izdvojeno

 • 2017. godine članica Nadzornog odbora trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o.