Leon Žulj, dipl. oec.

Životopis

 • rođen  25.studenog 1978. u Osijeku


Obrazovanje 

 • 2003. - Ekonomski fakultet u Osijeku, financijski management
 • 1997. - Opća gimnazija SŠ Valpovo


Radno iskustvo 

 • 2018. - Pomoćnik ministra državne imovine
 • 2007. - 2017. Gradonačelnik grada Valpova
 • 2004. - 2007. stručni suradnik, Služba za financije i proračun Grada Valpova


Politička karijera

 • 2016. saborski zastupnik u VIII. sazivu Hrvatskog sabora
  • član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav
  • član Odbora za europske poslove


Jezici

 • engleski


Ostalo 

 • 2013.-2018. - vijećnik u skupštini Osječko-baranjske županije
 • 2017.-2018. - predsjednik Komisije za financije i imovinsko-pravna pitanja Osječko-baranjske županije 
 • 2015.-2017. - predsjednik skupštine Lokalne razvojne agencije Valpovo – Petrijevci d.o.o.
 • 2013.-2017. - član Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije
 • 2016.-2017. - predsjednik Partnerskog vijeća urbane aglomeracije Osijek 
 • 2007.-2017. - predsjednik skupštine Dvorac d.o.o.
 • 2007.-2017. - član skupštine Hrvatskog radija Valpovštine d.o.o. 
 • 2010.-2017. - predsjednik TZ Grada Valpova 
 • 2007.-2013. - predsjednik skupštine Valpovačkog poduzetničkog centra d.o.o.