Pomoćnici minstra

Na 56. sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 14. rujna 2017. godine imenovana je pomoćnica ministra državne imovine u Ministarstvu državne imovine:
 

  • Ivana Pintar, dipl. iur