Ustrojstvo

Slika /slike/MIDIM-organigram.jpg
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16) 13. studenog 2016. godine ustrojeno je Ministarstvo državne imovine koje je preuzelo poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, kao i državne službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima.
 
Vlada Republike Hrvatske je na 18. sjednici, održanoj 26. siječnja 2017. godine, donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva državne imovine koja je objavljena u "Narodnim novinama“ br. 8/17.
 
Ministar državne imovine donio je 10. travnja 2017. godine Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva državne imovine.