Ustrojstvo

Slika /slike/MIDIM-organigram.jpg
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16) 13. studenog 2016. godine ustrojeno je Ministarstvo državne imovine koje je preuzelo poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, kao i državne službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima.
 
Vlada Republike Hrvatske je na 18. sjednici, održanoj 26. siječnja 2017. godine, donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva državne imovine koja je objavljena u "Narodnim novinama“ br. 8/17.
 
Ministar državne imovine donio je 10. travnja 2017. godine Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva državne imovine.


OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
POTREBNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA

 

R.br. Unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Ministarstva Planirani broj izvršitelja
1. Kabinet ministra 11
2. Glavno tajništvo 1
* neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica 1
2.1. Sektor za ljudske potencijale, opće poslove, oduzetu imovinu i informatičku potporu 1
2.1.1. Služba za ljudske potencijale, opće poslove i oduzetu imovinu 1
* neposredno u Službi za ljudske potencijale, opće poslove i oduzetu imovinu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Službe 13
2.1.1.1. Odjel za oduzetu imovinu 3
2.1.1.2. Odjel pisarnice 10
2.1.2. Služba za informatičku potporu i informacijsku sigurnost 7
2.2. Sektor za financijsko upravljanje, računovodstvo i javnu nabavu 1
2.2.1. Služba za financijsko planiranje, proračun, analize i javnu nabavu 1
* neposredno u Službi za financijsko planiranje, proračun, analize i javnu nabavu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Službe 6
2.2.1.1.  Odjel za javnu nabavu 3
2.2.2.  Služba za računovodstvene poslove 7
  Glavno tajništvo – ukupno 55
3. Uprava za nekretnine  
* neposredno u Upravi za nekretnine, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica 1
3.1. Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta 1
3.1.1. Služba za stanove 7
3.1.2. Služba za poslovne prostore 7
3.1.3. Služba za zemljišta 1
3.1.3.1.  Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem 5
3.1.3.2.  Odjel za infrastrukturu i eksploatacije 5
3.1.3.3.  Odjel za bivšu vojnu imovinu 5
3.2. Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 1
3.2.1. Služba za investicijske projekte 7
3.2.2. Služba za pravne poslove 10
3.2.3. Služba za tehničke poslove 7
3.2.4. Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 1
* neposredno u Službi za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Službe 6
3.2.4.1. Područna jedinica Osijek 3
3.2.4.2. Područna jedinica Rijeka 3
3.2.4.3. Područna jedinica Split 3
  Uprava za nekretnine – ukupno 73
4. Uprava za trgovačka društva  
* neposredno u Upravi za trgovačka društva, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica 1
4.1. Sektor za trgovačka društva 1
4.1.1. Služba za strateška trgovačka društva i restrukturiranje 9
4.1.2. Služba za nestrateška trgovačka društva 8
4.2. Sektor za strategije, planove i izvještavanje 1
4.2.1. Služba za strateško planiranje i upravljanje projektima 8
4.2.2. Služba za koordinaciju sustava upravljanja 8
4.2.3. Služba za regulativu i izvještavanje 8
  Uprava za trgovačka društva – ukupno 44
5. Samostalni odjel za odnose s javnošću i protokol 4
6. Samostalni odjel za registar državne imovine 3
7. Samostalni odjel za crkvenu imovinu i sukcesiju 3
8. Samostalni odjel za unutarnju reviziju 3
  Ministarstvo državne imovine – ukupno 196