Kabinet Ministra

Kabinet ministra posebna je ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja stručne, administrativne i organizacijske poslove za ministra i državne tajnike za uspješno obavljanje zadataka i aktivnosti Ministarstva. Kabinet ministra koordinira poslove vezane uz ostvarenje plana i programa aktivnosti ministra i državnih tajnika; koordinira aktivnosti organizacije službenih posjeta ministra i državnih tajnika; koordinira unutarnje ustrojstvene jedinice u svezi s pravodobnim odgovorima na predstavke i pritužbe građana; koordinira poslove odnosa s javnošću i protokolarne poslove; koordinira izradu objašnjenja i stručnih mišljenja o pitanjima iz ovlasti Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; izrađuje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz ovlasti rada drugih središnjih tijela državne uprave; obavlja poslove u svezi sa sjednicama i radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora; koordinira i nadzire provedbu poslova informacijske sigurnosti te obavlja i druge stručne i administrativne poslove u svezi s ostvarivanjem programa rada i djelovanja ministra i državnih tajnika; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
 

Administrativna tajnica

tel: 01/6346 401
fax: 01/6448 906

e-mail: kabinet@midim.hr