Pravne osobe

Planiranje i izvještavanje

U skladu s Nacionalnim programom reformi za 2018. godinu te projektom pod nazivom „Unapređenje upravljačkog modela, odnosno organizacije i procesa planiranja, izvještavanja i nadzora trgovačkih društava u državnom vlasništvu“, a temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom, članka 12. („Narodne novine“ br. 52/18) te Odluke Vlade RH o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu („Narodne novine“ br. 71/18), Ministarstvo državne imovine izradilo je Uputu za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu (u daljnjem tekstu: Uputa). Cilj je Upute, a uvažavajući dobru praksu u području korporativnog upravljanja te preporuke i načela OECD-a, unaprijediti te unificirati poslovno planiranje i izvještavanje trgovačkih društava i pravnih osoba u državnom vlasništvu. U skladu s točkom  IV. Odluke Vlade RH o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu za Ministarstvo državne imovine obveznici primjene Upute su trgovačka društva i ostale pravne osobe sukladno Odluci o pravnim osobama od posebnog interesa za RH („Narodne novine“ br. 71/18).
 
Na ovoj stranici nalazi se Uputa s pripadajućim standardiziranim podlogama raspoloživa za preuzimanje.
 
Objavom Upute prestaje važiti Uputa za izradu i dostavu planova i izvješća o poslovanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, donesena Zaključkom Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima od 02.02.2015. g., KLASA:024-04/15-04/1, URBROJ:536-01/01-2015-3.

Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku:
 


Izvješća:

Donacije/sponzorstva pravnih osoba od posebnog interesa za RH u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.
Nastavno na Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. te iz nje proizašlog Akcijskog plana objavljuje se tablica danih donacija/sponzorstava pravnih osoba od posebnog interesa za RH za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.
Donacije/sponzorstva trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa u većinskom vlasništvu RH u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
Nastavno na Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. te iz nje proizašlog Akcijskog plana objavljuje se tablica danih donacija/sponzorstva trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa u većinskom vlasništvu RH za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
Donacije/sponzorstva trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.

Nastavno na Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. te iz nje proizašlog Akcijskog plana objavljuje se tablica danih donacija/sponzorstva trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.
 
Opće i financijske informacije o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za 2017. godinu