Obrasci - Nekretnine


Obrazac popuniti i s popratnom dokumentacijom dostaviti, osobno ili poštom, u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb.