Javna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa


Temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) Ministarstvo državne imovine objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Ministarstvo državne imovine ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).