17.12.2018. Javna objava ispravka rješenja o prijemu u državnu službu

Na temelju članka 52. i članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi slijedeća rješenja o prijemu u državnu službu:

1. Ispravak Rješenja 17122018-1
2. Ispravak Rješenja 17122018-2
3. Ispravak Rješenja 17122018-3
4. Ispravak Rješenja 17122018-4
5. Ispravak Rješenja 17122018-5
6. Ispravak Rješenja 17122018-6