6.8.2019. Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu

Na temelju članaka 52. i članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11,49/11, 150/11,34/12,37/13,38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19) u postupku prijema u državnu službu donose se slijedeća rješenja:
  1. Rješenje 02082019 -1
  2. Rješenje 02082019 -2