6.8.2019. Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine