Projekt tehničke pomoći Ministarstvu državne imovine

Slika /slike naslovnica/projekti-eu-novo-1.jpg

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“

Naziv projekta: Projekt tehničke pomoći Ministarstvu državne imovine
 
Korisnik projekta: Ministarstvo državne imovine
 
Financiranje: Financiranje dijelom od 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno Obavijesti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Dio od 15% financira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
Cilj projekta: Osigurati visoku razinu učinkovite provedbe Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ jačanjem administrativnih kapaciteta Ministarstva državne imovine kao horizontalnog tijela koje obavlja stručne poslove. Ministarstvo državne imovine će kroz prioritetno rješavanje predmeta i projekata koji se financiraju iz EU fondova pripomoći učinkovitosti korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
 
Opis aktivnosti: Rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske vezanih za ostvarenje projekata koji se sufinanciraju sredstvima EU.
 
Vrijednost projekta:  8.220.818,00 kuna, iznos EU sufinanciranja 6.987.695,27 kuna
 
Razdoblje provedbe projekta: 2018.-2022.
 
Kontakt za dodatne informacije: info@midim.hr
 
Za više informacija o fondovima Europske unije posjetite http://www.strukturnifondovi.hr