Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se sa svrhom prikupljanja informacija o gledištima i prijedlozima zainteresirane javnosti o javnim politikama. Krajni je cilj postići bolje razumijevanje i primjenu, odnosno uočiti i otklanjati manjkavosti javnih politika. 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN140/09). Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i NN85/15)  iz 2013. godine je propisano da su tijela javne vlasti obvezna na svojim web-stranicama objaviti nacrte zakona i propisa i o njima se savjetovati s javnošću. Time se Republika Hrvatska pridružuje europskim demokracijama u kojima su razvijeni standardi i mjere savjetovanja državnih tijela s javnošću u pripremi zakona i drugih propisa. 
 
  • Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu državne imovine:
Tel.: 01/6448-862
Fax: 01/6458-120