6.8.2019 ODLUKA o djelimičnoj obustavi za prijam u državnu službu