Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH za 2014. godinu

Slika /slike/shutterstock_128856874_cr.jpg

Izvješće o provedbi plana 2014. godine iskorak je u smislu transparentnosti i javne objave podataka vezanih za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom.

Nakon reorganizacije sustava upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, te postavljanja konkretnog zakonskog okvira kroz Strategiju upravljanja imovinom kao i Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske,  po prvi puta je u  2014. godini donesen i prihvaćen Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2014. godinu kao operativno-upravljački dokument.  
 
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2014. godinu, kao i za 2015. godinu, te  Izvješće o provedbi plana 2014. godine iskorak su u smislu transparentnosti i javne objave podataka vezanih za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, što je u skladu s osnovnim ciljevima naznačenima u Strategiji.  Tijekom sljedećih godina će se strukture i Plana i posljedično Izvješća o provedbi Plana usavršavati, u svrhu primjenjivosti na metode usporedbe i mjerljivosti rezultata provedbe Plana.

Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2014. godinu

 

Pisane vijesti | Strategijski i planski dokumenti