Izvješće o rezultatima natječaja za zakup nekretnina po javnom pozivu broj 4/2019-S od 7. siječnja 2020. godine

Slika /dokumenti/Natjecaji za kupnju nekretnina u vl RH/2019-04-Z-S/Hvar-2019-4-S.JPG

Pristiglo je ukupno 55 pravovremenih ponuda za 2 nekretnine.

Ministarstvo državne imovine objavilo je dana 07. siječnja 2020. godine Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup nekretnina 4/2019-S s rokom za podnošenje ponuda do 06. veljače 2020. godine do 10 sati.
 
Pristiglo je ukupno 55 pravovremenih ponuda za 2 nekretnine.
 
Po završetku javnog poziva koji je trajao do 10 sati 6. veljače 2020. i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
 
Redni broj Nekretnina Početna cijena godišnjeg zakupa Broj pristiglih ponuda Broj valjanih ponuda Broj valjanih ponuda s pozivom na pravo prednosti* Najbolja valjana ponuda
1. Bivše odmaralište u Hvaru, Vlade Avelinija 13 64.927,80 kn 18 12 2 nije prihvaćena niti jedna ponuda 
2. Zgrada u Rogoznici, Ribarska ulica 1 4.469,40 kn 37 19 1 prihvaćena je valjana ponuda s pozivom na pravo prednosti u iznosu od 310.000,00 kn

 
* Pravo prednosti pri zakupu poslovnog prostora temeljem članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19)


Pisane vijesti | Javni pozivi i natječaji | Zakup nekretnina