Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 3/21

Slika /dokumenti/Natjecaji za kupnju nekretnina u vl RH/2021-JP-3-21/2021_JP-3-21-k_o_Zadar.png

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 2. srpnja 2021. do 10,00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
 
Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), vezano uz čl. 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje:
 
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 3/21
 
R.
br.
Opis nekretnine Početna cijena u kunama Iznos jamčevine u kunama Površina u m2 Troškovi procjene u kunama
1. ZEMLJIŠTE U OPĆINI STANKOVCI („AERODROM STANKOVCI“) – površine 987.785 m2
Nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske označene kao zk.č.br. 408/16, šuma, površine 692.805 m2, upisana u zk.ul.br. 726, zk.č.br. 1516/2, pašnjak, površine 3.495 m2, upisana u zk.ul.br. 746 i zk.č.br. 929/24, pašnjak, površine 291.485 m2, upisana u zk.ul.br. 758, ukupne površine 987.785 m2, sve k.o. Stankovci, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac.
7.424.560,99 742.456,10 987.785 19.925,00
2. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINE U OPĆINI DRENOVCI – površine 1.324 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 180, kuća, dvorište i oranica u selu, površine 1.324 m2, upisana u z.k.ul.br. 157, k.o. Đurići, Općinski sud u Vinkovcima, Zemljišno-knjižni odjel Županja.
22.800,00 2.280,00 1.324 1.500,00
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA – površine 11.214 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 744, katastarske površine 11.214 m2, k.o. Korenica, Općinski sud u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel Korenica.
2.090.000,00 209.000,00 11.214 5.612,50
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA U OSIJEKU – površine 3.280 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 11015/1, kuća i dvorište, senđekovica, površine 1.560 m2 i zk.č.br. 11016, park i dvorište, senđekovica, površine 1.720 m2, ukupne površine 3.280 m2, obje upisane u z.k.ul.br. 19633, k.o. Osijek, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
519.000,00 51.900,00 3.280 1.100,00
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BIOGRADU NA MORU – površine 711 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 7201/6, Jankolovica, pašnjak, površine 711 m2, upisana u z.k.ul.br. 1187, k.o. Biograd na Moru, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Biograd na Moru.
316.000,00 31.600,00 711 4.937,50
6. KUĆA I ZEMLJIŠTE U OPĆINI PROMINA – površine 723 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 131 ZGR, kuća i avlija, upisana u z.k.ul.br. 644, k.o. Razvođe, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Drniš,u katastarskom operatu oznake k.č.br. *131, zgrada kod škole, površine 723 m2, k.o. Razvođe. Zgrada ukupne bruto građevinske površine 191,74 m2 (prizemlje + kat), energetskog razreda F, izgrađena je 1950. godine. U nekretnini se nalazi bespravni korisnik s obitelji. Republika Hrvatska ne odgovara kupcu za bilo kakva ograničenja uporabe nekretnine niti kupac može prema Republici Hrvatskoj postavljati druge stvarno pravne ili obvezno pravne zahtjeve te zahtjev za naknadu štete po bilo kojoj osnovi, kao niti tražiti od Republike Hrvatske novčanu naknadu za stambeno zbrinjavanje bespravnog korisnika s obitelji.
255.000,00 25.500,00 723 4.500,00
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZADRU – površine 100 m2
Nekretnina označena kao 3. suvlasnički dio zk.č.br. 9664, građevina sa zemljištem, površine 100 m2, upisana u z.k.ul.br. 17468, k.o. Zadar, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar, u suvlasništvu Republike Hrvatske u 3/6 dijela.
116.000,00 11.600,00 100 1.150,00
8. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U MEDULINU – površine 120 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1639/1, pašnjak, površine 120 m2, upisana u z.k.ul.br. 17726, k.o. Medulin, Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Pula.
93.800,00 9.380,00 120 1.350,00
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI HERCEGOVAC – površine 22.739 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1282/2, gaj, oranica, površine 22.739 m2, upisana u z.k.ul.br. 563, k.o. Ladislav, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Garešnica.
339.000,00 33.900,00 22.739 8.404,17
10. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI RAVNA GORA – površine 1.417 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 346, Zadolov vrh, pašnjak, površine 1.417 m2, upisana u z.k.ul.br. 886, k.o. Stari Laz, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Delnice.
137.000,00 13.700,00 1.417 1.525,00
11. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZAGREBU – površine 2.014 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 4346/2, Ulica Ljudevita Posavskog, potok, površine 764 m2, zk.č.br. 4346/42, Ulica Ljudevita Posavskog, potok, površine 624 m2, zk.č.br. 4346/45, Ulica Ljudevita Posavskog, potok, površine 626 m2, sveukupne površine 2.014 m2, sve upisane u z.k.ul.br. 5.135, k.o. Sesvete Novo, Općinski sud u Sesvetama, Zemljišno-knjižni odjel Sesvete.
2.400.000,00 240.000,00 2.014 1.750,00
12. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZAGREBU – površine 1.084 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2392/21, Borje, oranica, površine 1.084 m2, upisana u z.k.ul.br. 1788, k.o. Gornji Stenjevec, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb, u katastarskom operatu oznake k.č.br. 613 k.o. Podsused.
530.000,00 53.000,00 1.084 1.480,00
8.031,25
(geodetski elaborat)
13. KUĆA I GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU MALO VUKOVJE KRAJ GAREŠNICE – površine 1.515 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 368/1, Malo Vukovje, dvorište, kuća, Malo Vukovje, Malo Vukovje 80, površine 1.515 m2, upisana u z.k.ul.br. 1522, k.o. Vukovje, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Garešnica.
19.400,00 1.940,00 1.515 2.400,00
14. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U RADOŠIĆU KRAJ SINJA – površine 500 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 800/22, pašnjak, površine 500 m2, upisana u z.k.ul.br. 536, k.o. Radošić, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Sinj, upisana u PL: 285 k.o. Radošić.
83.000,00 8.300,00 500 1.250,00
15. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI OPRTALJ – površine 439 m2
Nekretnina označena kao 3. suvlasnički dio 1/9 zk.č.br. 400/3, pašnjak, površine 439 m2, upisana u z.k.ul.br. 1460, k.o. Zrenj, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
7.300,00 730,00 439 1.462,50
 
Naknada za izdvajanje nekretnine iz šumsko-gospodarskog područja RH za nekretninu pod rednim brojem 1. iznosi 3.772.905,62 kn, za nekretninu pod rednim brojem 14. iznosi 1.535,42 kn. Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti nekretnina.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 2. srpnja 2021. do 10,00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 2. srpnja 2021. u 11,00 sati.
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati, tel: 01 6448 887
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na:
imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te iste javno objaviti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 2. srpnja 2021. do 11,00 sati».
 
Ponude se podnose u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do 2. srpnja 2021. do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10,00 sati 2. srpnja 2021. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 2. srpnja 2021. u 11,00 sati.
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 
 SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.

Stranica