Karlovačkoj županiji 21,6 milijuna kuna

  • Slika /slike naslovnica/Karlovac_1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Aktivacija državne imovine, prioritetni predmeti kojih je ukupno 65, neriješeni imovinsko-pravni odnosi bile su teme radnog sastanka kojeg je ministar državne imovine Mario Banožić održao u utorak, 5. studenog 2019. godine u Karlovačkoj županiji. Na sastanku su osim župana Damira Jelića, sudjelovali i gradonačelnici i načelnici s područja Karlovačke županije.

"Zahvaljujem županu Jeliću na organiziranom sastanku koji je bio koristan kako za Ministarstvo tako i za jedinice lokalne i regionalne samouprave. U procesu smo rješavanja 2379 zahtjeva koje su nam uputile jedinice lokalne i regionalne samouprave. Kako bismo taj proces priveli kraju, ovakvi sastanci služe nam da čelnicima lokalne samouprave kažemo što im nedostaje od dokumentacije po pojedinom predmetu te ih upozorili na zakonski rok koji ističe koncem ove godine“, naglasio je ministar Banožić, pohvalivši pripremljen i sažeti materijal svih predmeta koji su prikupljeni s područja općina i gradova.

Tom je prigodom ministar Mario Banožić dekanici Veleučilišta u Karlovcu Nini Popović uručio Ugovor o prijenosu prava vlasništva bivšeg vojnog hangara „Bosanski magazin“ i stare vojne bolnice za proširenje kapaciteta Studentskog doma, izgradnju restorana studentske prehrane i interpretacijskog centra vrijednog 20,4 milijuna kuna.

Istom je prigodom Ministar uručio ugovor i odluku o darovanju. Gradu Ozlju Ministarstvo državne imovine daruje nekretnine površine 2 236 četvorna metra u svrhu smještaja istraživačko edukacijskog centra za vinarstvo i lovstvo. Vrijednost darovanih nekretnina iznosi 676 tisuća kuna. Odlukom o darovanju nekretnine u k.o. Karlovac, Republika Hrvatska daruje Karlovačkoj županiji poslovni prostor površine 965 četvorna metra za izvođenje nastavnih aktivnosti Turističko-ugostiteljske škole u Karlovcu.
Ministar Banožić uručio je gradonačelniku Slunja Juri Katiću tabularnu ispravu kojom Ministarstvo  u vlasništvo Gradu prenosi dvije nekretnine površine 599 m2.

Župan Jelić, gradonačelnici i načelnici izrazili su veliko zadovoljstvo održanim sastankom s ministrom Banožićem.
„Hvala ministru Banožiću i pomoćnici Ivani Pintar na pomoći pri rješavanju naših zahtjeva koji su od velikog značaja za Karlovačku županiju. Na sastanku smo prošli kroz sve predmete te zaključili koju je dokumentaciju još potrebno dostaviti Ministarstvu. Ovi današnji ugovori i odluke koje je uručio ministar Banožić, u funkciji su razvoja županije i oživljavanja zapuštene državne imovine“, rekao je župan Jelić.

„Ovi današnji ugovori, za koje ste pripremili dobre projekte, pokazatelji su da samo zajedničkim pristupom i suradnjom Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva i jedinica lokalne i regionalne samouprave možemo ostvariti cilj, kojim želimo što prije aktivirati zapuštenu državnu imovinu. Sve ove nekretnine vrijednosti 21,6 milijuna kuna, koje smo danas darovali, služit će za obrazovanje, istraživanje, postat će mjesta znanja, inovacija i uspjeha, a građanima će osigurati kvalitetniji život.“, rekao je tom prilikom Banožić.
 

Pisane vijesti