Na 185. sjednici Vlade Prijedlog Odluke o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu

Slika /slike naslovnica/VRH_17102019.jpg

Za današnju 185. sjednicu Vlade, Ministarstvo državne imovine pripremilo je Prijedlog Odluke o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu kojima upravlja Ministarstvo i Centar za restrukturiranje i prodaju u roku od 6 mjeseci od dana donošenja Odluke.

Odlukom se utvrđuje obveza pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu uvođenje funkcije koja se odnosi na praćenje usklađenosti poslovanja, što podrazumijeva sve poslove koji se odnose na usklađivanje funkcioniranja i poslovanja pravne osobe s pravnom regulativom i internim aktima, procjene rizika u funkcioniranju i poslovanju, brigu o provođenju dobre poslovne prakse, te sprječavanje sukoba interesa i koruptivnih radnji.
 
Osoba ili ustrojstvena jedinica zadužena za funkciju praćenja usklađenosti poslovanja treba savjetovati i izvještavati sva tijela pravne osobe o svim nepravilnostima ili mogućim kršenjima propisa koja su otkrivena njezinim ispitivanjima, a Uprava ili drugo tijelo upravljanja treba najmanje jednom godišnje identificirati i procijeniti glavne rizike usklađenosti poslovanja kojima je pravna osoba izložena te donijeti planove za upravljanje tim rizicima.

Pisane vijesti | Aktivnosti