Na sjednici Vlade RH donesena odluka o Češkoj vili na Visu

Slika /slike vijesti/Češka vila (3).jpg

Vlada RH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o prijenosu prava upravljanja i raspolaganja nekretninom u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo državne imovine. 

Riječ je o projektu Češke vile na Visu od kojeg će država uprihoditi 84 milijuna i 300 tisuća kuna.

Kompleks Češke vile na Visu predstavlja zaokret u snažnom aktiviranju i oživljavanju državne imovine. Stanje kompleksa, objekata i lokacije Češke vile govori o statusu i odnosu institucionalne države prema državnoj imovini. Ova lokacija je egzemplarna slika za bezbroj takvih primjera s istom sudbinom, rekao je ministar Marić u svom obraćanju novinarima.

Odlukom se predlaže objavljivanje međunarodnog javnog natječaja kojim će se tražiti investitor za izgradnju novih ugostiteljsko smještajnih kapaciteta na način:
 

- da se na zemljištu osniva pravo građenja na rok od 50 godina uz minimalnu godišnju naknadu od 1.430.000,00 kuna

- da se postojeći objekti Češke vile daju u zakup na rok od 50 godina uz minimalnu godišnju zakupninu u iznosu od 180.000,00 kuna

- da se na pomorskom dobru daje koncesija na rok od 50 godina uz minimalni stalni dio naknade u iznosu od 8 kuna po metru kvadratnom i minimalni promjenjivi dio naknade u iznosu od 3% ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom pomorskom dobru.

Današnjom odlukom se i nedvosmisleno skida presuda o zatvaranju otoka. Skida se i naslov ideološke i prostorne kripte s naših najdragocjenijih prostora, a to su naši otoci naglasio je ministar Marić.

Projektom se planira izgradnja novih ugostiteljsko-smještajnih jedinica, na razini minimalno četiri zvjezdice.

Ovakav projekt će oživjeti i dati mogućnost života na otoku Visu. On će izravno djelovati na gospodarsku aktivnost, na zaposlenost, ali i na zadržavanje mladih u odlascima s otoka. Projekt poput Češke vile zasigurno će utjecati na izmjenu gospodarske slike i zaposlenosti u Hrvatskoj, zaključio je ministar Marić.
 

Pisane vijesti