Obavijest o poništenju Odluke o davanju stanova u najam od 22. siječnja 2016. godine

Slika /slike/stan_najam.jpg
Temeljem članka 54. stavka 1. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („NN“, br. 94/13 i 18/16) i točke 25. Javnog poziva za podnošenje ponuda za najam stanova  1/16, predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, donio je 
                                                                                          
ODLUKU o poništenju Odluke o davanju stanova u najam od 22. siječnja 2016., KLASA:371-01/16-04/0023, URBROJ:536-05/99-2016-01. 
 
Navedena Odluka temeljem koje je objavljen Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda dana 21. travnja 2016.  u Jutarnjem listu, na www.imovina.gov.hr i www.hr-nerketnine.hr poništava se u cijelosti.
 
Obavijest o poništenju Odluke objavljena je na www.imovina.gov.hr  i www.hr-nekretnine.hr  te u Jutarnjem listu od 4. svibnja 2016. godine.
 
 

Pisane vijesti | Javni pozivi i natječaji | Najam stanova