Obavijest o poništenju Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora od 21. siječnja 2016.

Slika /slike/shutterstock_129797957.jpg

Temeljem članka 54. stavka 1. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ( „NN“, br. 94/13 i 18/16 ) i točke 28. Javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora 1/16, predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom donio je

Odluku o poništenju Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora od 21. siječnja 2016., KLASA:372-03/16-002/0015, URBROJ:536-05/99-2016-001.

Navedena Odluka temeljem koje je objavljen Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda dana 27. travnja 2016. u Novom listu, na www.imovina.gov.hr, www.hgk.hr i www.hr-nekretnine.hr poništava se u cijelosti.

Obavijest o poništenju Odluke o davanju u zakup objavljena je na www.imovina.gov.hr, www.hr-nekretnine.hr  i www.hgk.hr, te u Novom listu od 4. svibnja. 2016. godine.Pisane vijesti | Javni pozivi i natječaji | Zakup poslovnih prostora