Odluka o otpisu potraživanja za stanove i poslovne prostore

Slika /slike/MIDIM.jpg

Na 239. sjednici Vlade donesena je Odluka o otpisu potraživanja po računima za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i potresa koji je pogodio područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Prijedlogom Odluke se ovlašćuje:
  1. Ministarstvo državne imovine i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da otpišu potraživanja po računima za zakup i korištenje poslovnih prostora kojima upravljaju, za mjesec travanj 2020. godine i mjesec svibanj 2020. godine zbog epidemije bolesti COVID-19,
  2. Ministarstvo državne imovine da, zbog potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, otpiše potraživanja po računima za zakup i korištenje poslovnih prostora te najam i korištenje stanova kojima upravlja izdanim za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. godine za poslovne prostore i stanove koji su označeni crvenom naljepnicom te da za navedene poslove prostore i stanove prestane izdavati račune do njihove ponovne mogućnosti korištenja
Prijedlogom Odluke se i skupštini društva Državne nekretnine d.o.o. Zagreb preporuča donošenje potrebnih odluka i poduzimanje potrebnih radnji za otpis potraživanja sukladno kriterijima iz ove Odluke.
 
Cilj ove Odluke je pomoći fizičkim i pravnim osobama, zakupnicima i korisnicima poslovnih prostora i najmoprimcima i korisnicima stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u borbi s posljedicama epidemije bolesti COVID-19 te posljedicama uzrokovanih potresom.
 
Vezano za epidemiju bolesti COVID-19, računi za poslovne prostore će se otpisati onim zakupnicima, odnosno korisnicima koji nisu mogli raditi zbog ograničenja određenih Odlukama Stožera civilne zaštite ako nemaju dospjelog duga, ako u poslovnom prostoru vrše gospodarsku djelatnost, ako u travnju i svibnju nemaju pad broja zaposlenih u odnosu na prethodni mjesec te ako su to zatražili i dostavili tražene podatke.
 
Računi za poslovne prostore će se otpisati onim i onim zakupnicima, odnosno korisnicima koji su mogli raditi temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, ali su imali pad prihoda poslovanja veći od 50% u odnosu na isti mjesec 2019. godine, ako nemaju dospjelog duga, ako u poslovnom prostoru vrše gospodarsku djelatnost, ako u travnju i svibnju nemaju pad broja zaposlenih u odnosu na prethodni mjesec te ako su to zatražili i dostavili tražene podatke s time da će se onima koji su u 2019. godini imali prihod manji od 7.500.000,00 kn otpisati cijelo potraživanje, a onima koji su u 2019. godini imali prihod veći od 7.500.000,00 kn će se otpisati potraživanje proporcionalno padu prihoda.
 
Vezano za potres, otpisat će se potraživanja po računima za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. godine svim zakupnicima, najmoprimcima i korisnicima poslovnih prostora i stanova koji su u preliminarnom pregledu zgrada označeni kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te stoga nisu podobni za obavljanje djelatnosti ili za stanovanje, a za navedene poslovne prostore i stanove, Ministarstvo državne imovine neće više izdavati račune dok nisu za upotrebu.

Pisane vijesti