Odlukom Vlade trgovačkom društvu Zhognya nekretnine d.o.o. produljen rok za isplatu Hotela Zagorje

Slika /slike naslovnica/190sjednicaVRH-2.jpg

Na današnjoj sjednici, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o izmjeni Odluke o izboru ponuditelja i prodaji nekretnine u k.o. Razvor, u naravi Hotel Zagorje (bivša Politička škola u Kumrovcu), kojom se mijenja rok plaćanja kupoprodajne cijene Hotela Zagorje. 

Trgovačko društvo Zhongya nekretnine d.o.o. podnijela je novi zahtjev za produljenje roka plaćanja kupoprodajne cijene i naknada utvrđenih Ugovorom o kupoprodaji, do 31. prosinca 2019. godine. Kao razlog navedena je i dalje nepovoljna politička situacija između Posebne upravne regije Hong Kong i Republike Kine, zbog čega je otežan transfer novčanih sredstava.
 
Vlada RH je ovom Odlukom prihvatila navedeni zahtjev te će se s trgovačkim društvom Zhongya nekretnine d.o.o. sklopiti aneks Ugovora o kupoprodaji. Ukoliko kupac, odnosno tvrtka Zhongya nekretnine d.o.o., ne ispuni ugovornu obvezu do 31. prosinca 2019., Ugovor će se raskinuti po samom Zakonu te će se zadržati iznos jamčevine uplaćen u korist Državnog proračuna.

Pisane vijesti