Otvorenost i transparentnost u korporativnom upravljanju

Slika /slike vijesti/Radionica29042019.jpg

Radionica o korporativnom upravljanju za članove nadzornih odbora pravnih osoba od posebnog interesa za RH.

„Jačanje kompetencija članica/ova nadzornih odbora pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku“ naziv je radionice održane u Ministarstvu državne imovine 29. travnja 2019. godine.
Radionica je namijenjena članovima nadzornih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Svrha joj je usavršiti znanja koja će pridonijeti što učinkovitijem korporativnom upravljanju u spomenutim trgovačkim društvima s posebnim osvrtom  na ulogu nadzornih odbora u tom kontekstu. Težnja uvijek višem stupnju transparentnosti u korporativnom upravljanju predstavlja jedan od temeljenih postulata funkcioniranja suvremenih trgovačkih društava. U tom je procesu nemjerljiva  uloga upravo nadzornih odbora, istaknuto je tijekom radionice. Redovito objavljivanje informacija o poslovanju, a napose financijskih pokazatelja  pridonosi otvorenosti, ali i djelotvornosti dioničkih društava, odnosno društava s ograničenom odgovornošću od nacionalnog interesa.
 
Interaktivnu radionicu su vodili predavači   Ekonomskog, odnosno Pravnog  fakulteta u Zagrebu, docent Davor Filipović i prof. dr.  Hrvoje Markovinović. Predstavnici Ministarstva državne imovine pripremili su pak osvrt o provedenim  aktivnostima i planovima za učinkovitije poslovanje trgovačkih društava od posebnoga državnog interesa.
 
Održana edukacija je imala iznimno dobar odjek, a predstavlja prvu u nizu radionica koje Ministarstvo državne imovine organizira za članove nadzornih tijela u trgovačkim društvima od posebnog državnog interesa.
 

Pisane vijesti