Popis poslovnih prostora koji će biti predmetom prodaje - 20.12.2019.

Slika /slike/shutterstock_129797957.jpg
Na temelju odredbe članka 41. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18.), odredbe članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, br. 112/18.) u vezi s člankom 33. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, br. 125/11. i 64/15.) te članka 3. stavka 2. Uredbe o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 137/12. i 78/15.), Ministarstvo državne imovine daje sljedeću obavijest:
 

Popis poslovnih prostora koji će biti predmetom prodaje


sukladno Odluci Ministarstva državne imovine, Klasa: 372-01/19-01/50, Urbroj: 536-03-01-02/01-19-05, od 13. studenoga 2019. godine objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva državne imovine (www.imovina.gov.hr), Hrvatske gospodarske komore (www.hgk.hr) i Hrvatske obrtničke komore (www.hok.hr).
 

 
 

Pisane vijesti | Javni pozivi i natječaji | Kupnja poslovnih prostora