Rok za reguliranje zakupnog odnosa istječe 30.06.2019.

Detaljne informacije vezane uz postupak sklapanja ugovora mogu se pronaći na internetskoj stranici Društva DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O.

Rok za reguliranje zakupnog odnosa istječe 30.06.2019.

Rok do kojega neposredni posjednici poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske mogu podnijeti zahtjev za sklapanjem ugovora o zakupu poslovnog prostora ističe 30. lipnja 2019. Pozivamo i ovim putem sve neposredne posjednike koji još uvijek nisu regulirali zakupni odnos da to učine što prije, a najkasnije do kraja lipnja. 

Pravovremeno reguliranje zakupnog odnosa važno je kako za vlasnika, tako i za korisnike, kako bi i dalje bili u mogućnosti nesmetano koristiti poslovne prostore u kojima obavljaju svoju djelatnost. Potpisivanjem ugovora o zakupu na rok od 5 godina nastoji se ostvariti jedan od ciljeva upravljanja državnim nekretninama, a to je svim zakupnicima pružiti osjećaj sigurnosti i omogućiti im uredno i kontinuirano obavljanje djelatnosti.

Zahtjev za sklapanjem ugovora o zakupu poslovnoga prostora, za poslovne prostore koji su na upravljanju kod trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o., dostavlja se na adresu Planinska 1, Zagreb ili skenirano na e-mail: info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr., a za poslovne prostore na upravljanju kod Ministarstva državne imovine, Dežmanova 10, Zagreb, na adresu elektroničke pošte: nekretnine1@midim.hr.

Detaljne informacije vezane uz postupak sklapanja ugovora mogu se pronaći na internetskoj stranici Društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.

Važno je napomenuti da se sklapanje ugovora o zakupu za poslovni prostor u vlasništvu RH može ostvariti ako su podmirene sve dospjele obveze prema Republici Hrvatskoj te ukoliko su ispunjene sve dospjele obveze s osnove korištenja poslovnog prostora (primjerice troškovi režija, naknade za korištenje, komunalne naknade, pričuve i sl.). U slučaju da postoji dugovanje s osnove korištenja poslovnog prostora, takve korisnike pozivamo da kontaktiraju Ministarstvo državne imovine ili trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. radi reguliranja dospjelog dugovanja.

Svim dugogodišnjim zakupnicima poslovnih prostora želimo uspješne poslovne rezultate te im zahvaljujemo na nastavku suradnje kao i na tomu što svojom prisutnosti i raznolikošću djelatnosti doprinose gospodarskim interesima i očuvanju državne imovine.
 
SAMOSTALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL


Pisane vijesti