Rezultati Javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup nekretnina br: 1/2021-S, objavljenog dana 28. veljače 2021

Slika /dokumenti/Natjecaji zakup poslovnih prostora i najam stanova/Zakup nekretina RH 1-2021_S/Postira naslovna.png
Na temelju članka 18., članka 34. i članka 35. stavka 4. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (,,Narodne novine" br. 85/20) te članka 4. stavka 1., članka 37. stavka 4. i članka
  1. Zakona o upravljanju državnom imovinom (,,Narodne novine" br. 52/18), ministar donosi
 

ODLUKU

 

I.
Ne prihvaća se niti jedna ponuda pristigla temeljem Javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup nekretnina br: 1/2021-S, objavljenog dana 28. veljače 2021. godine, za zakup sljedećih nekretnina:
  1. Zgrada u Rovinju, Driovier 13, površine 140 m2,
  2. Zgrada u Poreču, Sv.Mauro 22, površine 518,70 m2,
  3. Zgrada i zemljište u Postiri, Put sv. Duha 4, Otok Brač, površine 1.003,20 m2
 
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 

Obrazloženje

 
Ministarstvo prostomoga uredenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je dana 28. veljace 2021. godine u Jutarnjem listu te na internetskim stranicama Ministarstva prostomoga uredenja, graditeljstva i državne imovine i Hrvatske gospodarske komore Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup nekretnina br: 1/2021-S, predmetom kojega su bile i nekretnine navedene u točki I. ove Odluke.
 
Do javnog otvaranja ponuda Povjerenstvu za provođenje postupka javnog otvaranja ponuda pristiglo je 8 (osam) ponuda za zakup zgrade u Rovinju, Driovier 13, 6 (šest) ponuda za zakup zgrade u Poreču, Sv. Mauro 22 i 9 (devet) ponuda za zgradu i zemljište u Postiri, Put sv. Du.ha 4, Otok Brač. Povjerenstvo je pristigle ponude za zakup navedenih nekretnina otvorilo na javnom otvaranju ponuda održanom dana 29. ožujka 2021. godine u 11,00 sati.
 
Nakon javnog otvaranja ponuda, a prilikom pregleda istih, Povjerenstvo je utvrdilo da nije zaprimilo ponudu koja je u pisarnici ovog Ministarstva urudžbirana pod Urbrojem: 11-21-10, za koju je na omotu spisa predmetnog Javnog poziva Klase: 940-06/21-07/10 naznačeno daje zaprimljena dana 29.03.2021.g. u 9:06 sati, kao ,,Ponuda r.br. 1" (oznaka da se radio ponudi za nekretninu pod rednim brojem: 1. Javnog poziva).
 
Nadalje je Povjerenstvo 30. ožujka 2021. godine obavješteno da su u roku određenom Javnim pozivom u pisarnicu Ministarstva zaprimljene još tri ponude, koje su omaškom službenice u pisarnici Ministarstva nakon zaprimanja označene kao ponude za Sektor za javnu nabavu, te odložene na mjesto gdje službenici pisarnice Ministarstva odlažu ponude za Sektor za javnu nabavu, a naknadnom provjerom je utvrđeno da se radio ponudama za predmetni Javni poziv.
0 navedenom je Povjerenstvu dostavljeno očitovanje službenice pisarnice Ministarstva te su ujedno dostavljene i navedene tri ponude. Svaka od navedenih ponuda odnosila se na jednu od nekretnina navedenih u točki I. ove Odluke.
 
Slijedom navedenog, a s obzirom da predmetne četiri ponude, koje se odnose na nekretnine iz točke I. ove Odluke, nisu javno otvorene jer nisu pristigle Povjerenstvu do javnog otvaranja ponuda 29. ožujka 2021. godine u 11,00 sati, odlučeno je kao u točki I. ove Odluke.
 

Pisane vijesti | Javni pozivi i natječaji | Zakup nekretnina