Rezultati natječaja za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 1/21; s rokom do 9.2.2021.

Slika /dokumenti/Natjecaji za kupnju nekretnina u vl RH/2021-1-N/Nek_1-2021_Lukovo-sugarje.jpg
Na natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH pristiglo je ukupno 14 ponuda za 10 nekretnina, a za 9 nekretnina nije iskazan interes.
 
Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 10 sati 9. veljače 2021. i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
Redni
broj
Opis nekretnine Početna cijena (kn) Broj pristiglih
ponuda
Najbolja valjana
ponuda (kn)
1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA NA OTOKU RABU – površine 17.132 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 1803/49, površine 1.358 m2, zk.č.br. 1803/50, površine 1.088 m2,
zk.č.br. 1803/98, površine 2.360 m2, zk.č.br. 1803/99, površine 475 m2, zk.č.br. 1803/100, površine 1.110 m2,
zk.č.br. 1803/238, površine 107 m2, 1803/105, površine 1.557 m2, sve upisane u z.k.ul.br. 1935 i zk.č.br. 1803/104,
površine 9.077 m2 (dvorište od 5024 m2, šuma od 870 m2, šuma od 2581 m2,
poslovna zgrada od 57 m2, poslovna zgrada od 25 m2, poslovna zgrada Supetarska Draga, Supetarska Draga 312 od 270 m2,
poslovna zgrada od 102 m2, poslovna zgrada od 42. m2, poslovna zgrada od 28 m2, poslovna zgrada od 4 m2,
poslovna zgrada od 31 m2, poslovna zgrada od 43 m2), upisana u z.k.ul.br. 888, ukupne površine 17.132 m2,
k.o. Supetarska Draga, Općinski sud u Crikvenici, Zemljišno-knjižni odjel Rab.
5.780.000,00 1 -
2. ZEMLJIŠTE S IZGRAĐENIM OBJEKTIMA U NASELJU LUKOVO ŠUGARJE KRAJ KARLOBAGA – površine 263.695 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1443, površine 263.695 m2, upisana u z.k.ul.br. 294,
k.o. Lukovo Šugarje, Općinski sud u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel Gospić.
6.170.000,00 1 6.212.000,00
FLAMTRON d.o.o., Kutina
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU BRČIĆI KRAJ POREČA – površine 2.713 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 733/1, površine 1.760 m2, upisana u z.k.ul.br. 1392
te zk.č.br. 727, površine 953 m2, upisana u z.k.ul.br. 4906, ukupne površine 2.713 m2,
 k.o. Nova Vas, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
1.380.000,00 1 1.401.000,00
Jasmin Šabić,
Brčići, Nova Vas
4. ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINA U OPĆINI KOSTRENA – površine 569 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 970, površine 569 m2, upisana u z.k.ul.br. 656,
k.o. Kostrena Barbara, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Rijeka.
384.000,00 0 -
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI ŽMINJ – površine 7.161 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4989/2, površine 3.259 m2,
upisana u z.k.ul. 2318, zk.č.br. 4989/3, površine 813 m2, zk.č.br. 4989/5, površine 1.120 m2,
zk.č.br. 4989/6, površine 660 m2 i zk.č.br. 4990/1, površine 1.309 m2, sve upisane u z.k.ul. 7302,
k.o. Žminj, Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Rovinj.
Čestice zemljišta površine 7.161 m2, prema Prostornom planu uređenja Općine Žminj,
nalaze se unutar granica građevinskog područja, gospodarska namjena (I) –
neizgrađeni neuređeni dio s izravnim pristupom na javnu prometnicu,
prodaju se kao cjelina te se odvojene ponude neće razmatrati.
1.950.000,00 0 -
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI GORNJI KNEGINEC – površine 1.312 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 912/31, površine 1.312 m2, upisana u z.k.ul.br. 3250,
k.o. Varaždin Breg, Općinski sud u Varaždinu, Zemljišno-knjižni odjel Varaždin.
80.600,00 0 -
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA U OPĆINI LEKENIK – površine 114.082 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 1191, površine 28.920 m2, zk.č.br. 1194, površine 33.701 m2,
obje upisane u z.k.ul.br. 2685 i zk.č.br. 1195, površine 51.461 m2, upisana u z.k.ul.br. 1927, ukupne površine 114.082 m2,
k.o. Pešćenica, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Sisak.
3.170.000,00 1 3.171.000,00
FLAMTRON d.o.o., Kutina
8. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U GORNJEM CERANJU KRAJ BENKOVCA – površine 2.000 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1533/61, površine 2.000 m2, upisana u z.k.ul.br. 346,
k.o. Ceranje, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac.
178.400,00 0 -
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI LOVINAC – površine 3.122 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1682/1, površine 3.122 m2, upisana u z.k.ul.br. 1175,
k.o. Sveti Rok, Općinski sud u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel Gospić.
201.000,00 2 -
10. ZEMLJIŠTE I ZGRADA U OPĆINI TRPINJA – površine 917 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 416/1, površine 340 m2 te zk.č.br. 416/2, površine 577 m2,
ukupne površine 917 m2, obje upisane u z.k.ul.br. 2002,
k.o. Bobota, Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel Vukovar.
82.900,00 2 86.100,00
Branislav Nedeljković,
Trpinja, Bobota
11. ZEMLJIŠTE S GRAĐEVINAMA U DELNICAMA – površine 301.349 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 10788/2, površine 137 m2, zk.č.br. 10789/8, površine 4.138 m2,
zk.č.br. 10790/2, površine 284 m2, zk.č.br. 10866/2, površine 1.173 m2, zk.č.br. 10867, površine 460 m2,
zk.č.br. 10868, površine 6.039 m2, zk.č.br. 10869, površine 6.319 m2, zk.č.br. 10870, površine 5.603 m2,
zk.č.br. 10871, površine 4.817 m2, zk.č.br. 10886/5, površine 231.049 m2, zk.č.br. 10886/7, površine 333 m2,
zk.č.br. 10886/8, površine 34.134 m2 i 10886/9, površine 6.863 m2, ukupne površine 301.349 m2,
sve upisane u z.k.ul.br. 1842,
k.o. Delnice I, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Delnice.
4.780.000,00 2 6.102.505,00
GEC GP d.o.o., Delnice
12. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI NEDELIŠĆE – površine 1.905 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3890/1, površine 1.905 m2, upisana u z.k.ul.br. 234,
k.o. Nedelišće, Općinski sud u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel Čakovec.
55.200,00 0 -
13. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU BIĆINE KRAJ SKRADINA – površine 5.000 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 3215/71, površine 1.000 m2,
zk.č.br. 3215/72, površine 1.000 m2, zk.č.br. 3215/73, površine 1.000 m2, zk.č.br. 3215/74, površine 1.000 m2,
i zk.č.br. 3215/75, površine 1.000 m2, ukupne površine 5.000 m2, sve upisane u z.k.ul.br. 2455,
k.o. Skradin, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik.
1.150.000,00 2 -
14. ZEMLJIŠTE NA OTOKU ŠOLTI – površine 13.053 m2
Suvlasnički dio Republike Hrvatske u 5345/10000 dijelova i
suvlasnički dio Općine Šolta u 4655/10000 dijelova, odnosno nekretnina označena kao
zk.č.br. 2622/4, površine 13.053 m2, upisana u z.k.ul. 2919,
k.o. Grohote, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Split,
koja se u katastarskom operatu identificira s k.č.br. 2616 k.o. Grohote.
3.920.000,00
(kupovnina se dijeli
između RH
i Općine Šolta
sukladno suvlasničkom
omjeru
cijele nekretnine)
0 -
15. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VINKOVCIMA – površine 946 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2025, površine 946 m2,
upisana u z.k.ul.br. 9556,
k.o. Vinkovci, Općinski sud u Vinkovcima, Zemljišno-knjižni odjel Vinkovci.
371.000,00 0 -
16. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU GRABERJE IVANIĆKO KRAJ IVANIĆ GRADA – površine 1.175 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2708, površine 1.175 m2, upisana u z.k.ul.br. 2333,
k.o. Caginec, Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišno-knjižni odjel Ivanić Grad
41.800,00 1 43.000,00
Goran Savić, Caginec
17.  GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI SRAČINEC – površine 9.093 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2163/2, površine 9.093 m2, upisana u z.k.ul.br. 4430,
k.o. Sračinec, Općinski sud u Varaždinu, Zemljišno-knjižni odjel Varaždin.
572.000,00 1 572.010,00
HERMES INTERNATIONAL d.o.o.,
Sračinec
18.  GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA U OPĆINI KOPRIVNIČKI IVANEC – površine 2.271 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1904, površine 2.271 m2, upisana u z.k.ul.br. 2568,
k.o. Koprivnički Ivanec, Općinski sud u Koprivnici, Zemljišno-knjižni odjel Koprivnica.
276.000,00 0 -
19. ZEMLJIŠTE S GRAĐEVINAMA U DELNICAMA – površine 33.076 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 10886/4, površine 29.500 m2,
zk.č.br. 10830/2, površine 1.842 m2, zk.č.br. 10845/2, površine 467 m2
i zk.č.br. 10846/2, površine 1.267 m2, ukupne površine 33.076 m2, sve upisane u z.k.ul.br. 1842,
k.o. Delnice I, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Delnice.
2.780.000,00 0 -
 


Pisane vijesti | Javni pozivi i natječaji | Kupnja nekretnina