Rezultati natječaja za zakup poslovnih prostora 3/17 s rokom 24.1.2018.

Slika /slike/shutterstock_129797957.jpg

Na natječaj za zakup 36 poslovnih prostora prema Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora 3/17 pristiglo je ukupno 100 ponuda, od kojih je 90 valjanih, 6 nevaljanih i 4 koje nisu razmatrane jer su poslovni prostori brisani iz natječaja.

Predviđeno je sklapanje 15 Ugovora o zakupu poslovnih prostora po provedenom natječaju.
 
Za poslovne prostore pod rednim brojevima 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 33 nisu pristigle ponude. Za poslovni prostor pod rednim brojem 16. nije bilo ponuda obzirom da je isti odlukom Ministarstva državne imovine od 22. siječnja 2018. godine (Klasa: 940-06/17-07/233, Urbroj: 536-03-01-02/02-18-02) brisan iz navedenog natječaja, dok su za poslovni prostor pod rednim brojem 34. pristigle 4 ponude koje se nisu razmatrale jer je gore odlukom Ministarstva državne imovine od 22. siječnja 2018. godine (Klasa: 940-06/17-07/233, Urbroj: 536-03-01-02/02-18-02) navedeni prostor također brisan iz predmetnog natječaja.
 
Javno otvaranje ponuda održano je 24. siječnja 2018. godine u Ministarstvu državne imovine, a natječaj za zakup poslovnih prostora objavljen je 22. prosinca 2017. godine u Jutarnjem listu i na web stranicama www.hr-nekretnine.hr, www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr.
 
Rezultate provedenog natječaja s iznosom najbolje valjane ponude pogledajte u nastavku.


* poništen natječaj za PP523 i PP860
 
  • broj pristiglih ponuda  100
  • broj valjanih ponuda  90
  • broj nevaljanih ponuda  6
  • broj ponuda koje nisu razmatrane jer su poslovni prostori brisani iz natječaja  4
  • za 19 poslovnih prostora nisu pristigle ponude
  • broj predviđenih Odluka za sklapanje Ugovora o zakupu  15


Pisane vijesti | Javni pozivi i natječaji | Zakup poslovnih prostora