Sastanak ministra Gorana Marića i glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana

Slika /slike/MIDIM.jpg

Ministar državne imovine Goran Marić i glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan, sa suradnicima, sastali su se u srijedu, 4. listopada 2017. godine.

Tema sastanka bila je uspostava učinkovitije međusobne suradnje s ciljem što djelotvornije zaštite imovine, imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske,  posebice kad je riječ o vojnim nekretninama, kampovima, poslovnim prostorima i stanovima.
 
Istaknuta je potreba što brže provedbe uknjižbe prava vlasništva nad nekretninama u korist Republike Hrvatske, što efikasnija naplata potraživanja te žurno poduzimanje odgovarajućih sudskih postupaka radi vraćanja u posjed  bespravno korištenih nekretnina i naplate stečene koristi bez osnove.
 

Pisane vijesti | Priopćenje | Priopćenje