Šest investitora zainteresirano za obnovu Kupara I - dopuna informacije

Slika /arhiva/2014/02/Plaža.jpg
Povjerenstvo za ocjenu prijava zainteresiranih investitora za obnovu Kupara I je na telefonskoj sjednici u četvrtak 12/03/2014 razmotrilo još jednu ponudu pristiglu u pravovaljanom roku na javni poziv za neobvezujući iskaz interesa. Postojeći popis zainteresiranih investitora je dopunjen kako slijedi:
 1. Karisma Hotels Adriatic d.o.o.
 2. Valamar poslovni razvoj d.o.o.
 3. Titan nekretnine d.o.o.
 4. Rixos grupa
 5. Braniteljska zadruga „Mir“, Mlini
 6. Avenue group, grupacija tvrtki Avenue (Moskva)
U ponedjeljak 10. ožujka 2014. istekao je rok za podnošenje neobvezujućeg iskaza interesa za osnivanje prava građenja i prava služnosti nekretnina na lokaciji Kupari I. Slijedom navedenog, danas se sastalo Povjerenstvo za ocjenu prijava, koje je otvorilo ponude pristigle na javni poziv. Povjerenstvo u sastavu: ministar turizma Darko Lorencin, predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom Mladen Pejnović, zamjenik ministra turizma Ratomir Ivičić, zamjenik predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom Alen Čičak te načelnik općine Župa Dubrovačka Silvio Nardelli je zabilježilo kako je na javni poziv za neobvezujući iskaz interesa stiglo pet (5) ponuda i to od zainteresiranih investitora:
 1. Karisma Hotels Adriatic d.o.o.
 2. Valamar poslovni razvoj d.o.o.
 3. Titan nekretnine d.o.o.
 4. Rixos grupa
 5. Braniteljska zadruga „Mir“, Mlini
Potencijalni investitori su u svojim pismima za iskaz interesa predstavili svoje stručne sposobnosti u realizaciji i upravljanju sličnim projektima. Nakon ovoga slijedi priprema teksta i uvjeta natječaja u kojem će se prikupljati obvezujuće ponude zainteresiranih investitora. Napominjemo, navedeni potencijalni investitori nisu dužni podnijeti obvezujuće ponude, niti je ovlašteno tijelo Republike Hrvatske dužno sklopiti ugovor o osnivanju prava građenja, odnosno osnivanju prava služnosti ili koncesije s bilo kojim od ovih zainteresiranih investitora. Jednako tako, svi ostali investitori, a ne samo navedeni, mogu se javiti na obvezujući poziv za iskazivanjem interesa. Po okončanju postupka obnove zemljišne knjige, koji je u tijeku, Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) provest će postupak poziva za dostavu obvezujuće ponude koji je planiran u prvoj polovici 2014. godine. Predmet poziva za obezujuće ponude bit će sklapanje ugovora o osnivanju  prava građenja na katastarskim česticama na kojima prema važećim prostornim planovima bude predviđena izgradnja, na rok do 99 godina i sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti na katastarskim česticama na kojima prema važećim prostornim planovima ne bude predviđena izgradnja, na rok do 99 godina. Za nekretnine koje se nalaze na pomorskom  dobru, zainteresirani investitori moći će podnijeti zahtjev za dodjelom koncesije sukladno posebnom propisu.

Pisane vijesti | Priopćenje