U Saboru predstavljen Konačni prijedlog Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (drugo čitanje)

Slika /slike naslovnica/B_Sabor_web.jpg

Ministar državne imovine Mario Banožić predstavio je u četvrtak, 16. travnja 2020. godine Konačni prijedlog Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu koji je u saborskoj proceduri u drugom čitanju.

„Ovakav zakon je apsolutno potreban i zaista možemo reći da je jedan od najreformskijih. Zakonom će se  napokon riješiti dugogodišnji imovinsko-pravni odnosi, regulirat će se status zemljišta koji je zakonom izuzet iz pretvorbe i privatizacije i kojeg su turističke tvrtke koristile 20 godina bez naknade, čime će se pomoći trgovačkim društvima da investiraju jer će imati osiguran imovinski pravni odnos“, kazao je uvodno ministar Banožić.

Nakon prvog čitanja Prijedloga Zakona, Ministarstvo je analiziralo sve prijedloge iznesene u prvom čitanju, te je održalo više sastanaka s Ministarstvom turizma, Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, ali i s predstavnicima turističkog sektora kako bi Konačni prijedlog Zakona bio što kvalitetniji, pravičan i provediv.
 
Govoreći o glavnim izmjenama, osim  nomotehničkih poboljšanja odredbi, istaknuo je da su bolje definirana značenja pojmova građevna čestica hotela, građevna čestica turističkog naselja i građevna čestica građevine koji su od velike važnosti za uređenje imovinskopravnih odnosa i provedbu Zakona.

Produljen je rok za izradu geodetskih elaborata za formiranje posebnih čestica za svaku građevinu koja je procijenjena u vrijednost temeljnog kapitala u pretvorbi sa 180 na 270 dana. Nadalje, pojasnio je kako se za prostor postojećeg kampa, u slučaju daljnje gradnje u tom kampu, može ishoditi dozvola za gradnju i u slučaju kad je važećim prostornim planom na tom prostoru planirana druga namjena. Time ovaj Zakon postaje formalno-pravna osnova za ishođenje dozvola za daljnju gradnju u kampu kao posebni propis u odnosu na propise kojima je regulirano pitanje izdavanja dozvola za gradnju.

Jedna od izmjena je i ta da će sadržaj ugovora o zakupu za zemljište u kampu i turističko zemljište biti propisan uredbom kao i da je preciznije propisan postupak provedbe elaborata čiji je postupak pojednostavljen i skraćen.

U slučaju upravnog spora, upravni sud vodi spor i samostalno utvrđuje činjenično stanje i druge postupke. Zakon također omogućuje trgovačkim društvima, koja su propustila rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu koncesije za turističko zemljište po starom Zakonu, pokretanje postupka za rješavanje imovinsko–pravnih odnosa temeljem ovog Zakona, a jedinici lokalne samouprave, kao vlasniku turističkog zemljišta, omogućuje se ishođenje akta o utvrđenju turističkog zemljišta ako trgovačko društvo ponovo propusti poduzeti potrebne radnje.
 

Pisane vijesti