VAŽNO! Obavijest korisnicima i zakupnicima prostora – oslobođenje od obveze plaćanja računa za prosinac 2020. godine i siječanj, veljaču 2021. godine

Slika /slike/pismo.jpg

Obavijest korisnicima i zakupnicima prostora – oslobođenje od obveze plaćanja računa za prosinac 2020. godine, siječanj 2021. godine i veljaču 2021. godine

VAŽNO!
 
Molimo korisnike i zakupnike poslovnih prostora kojima upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da nam dostave ispunjen Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja računa za mjesec prosinac 2020. godine, siječanj 2021. godine i veljaču 2021. godine ako im je obustavljen rad i obavljanje djelatnosti Odlukom stožera civilne zaštite (Narodne novine 128/2020 i 131/2020).
Molimo da navedeni zahtjev ispune i dostave i oni korisnici i zakupnici poslovnih prostora koji imaju 60% i veći pad prihoda u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na mjesec prosinac 2019. godine, u siječnju 2021. godine u odnosu na siječanj 2020. godine i u veljači 2021. godine u odnosu na veljaču 2020. godine, a zadržali su sve radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje.
Ispunjeni zahtjev trebaju dostaviti i oni subjekti koji su osnovani do 30. rujna u 2020., a imali su 60% i veći pad prihoda u prosincu 2020. godine, siječnju 2021. godine i veljači 2021. godine u odnosu na studeni 2020. godine, te su zadržali sve radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje od plaćanja zakupnine.
Uvažit će se zahtjevi korisnika koji nemaju dospjelih dugovanja prema Ministarstvu.
Ispunjen Zahtjev u excel formatu s pripadajućim privitcima potrebno je dostaviti najkasnije do 31. ožujka 2021. godine na e-mail adresu: otpis.racuna.prostori@mpgi.hr
Podsjećamo da je Zahtjevu potrebno priložiti:
-              strana A JOPPD obrasca (s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen),
-              PDV obrazac (s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen) ili za subjekte izvan sustava PDV-a izvod prometa po žiroračunu,
-              ovjerenu izjavu subjekta kojom jamči za točnost podataka dostavljenih u excel obrascu ukoliko ga dostavlja u excel tablici u elektronskom obliku ili ovjereni ispisani obrazac.
Ako nam navedeni obrazac ne dostavite, nažalost neće biti moguće postupiti po odlukama nadležnih tijela o oslobađanju obveze plaćanja računa za mjesec prosinac 2020. godine, siječanj 2021. godine i veljaču 2021. godine.
Na poveznici ispod nalazi se obrazac Zahtjeva.
Obrazac zahtjeva za oslobađanje od obveze plaćanja računa za mjesec prosinac 2020. godine
Obrazac zahtjeva za oslobađanje od obveze plaćanja računa za mjesec siječanj 2021. godine
Obrazac zahtjeva za oslobađanje od obveze plaćanja računa za mjesec veljaču 2021. godine
 
Zahvaljujemo na suradnji,
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
 

Pisane vijesti | Priopćenje | Obavijesti i upute